25 - Zagospodarowanie Zieleni.

06.02.2015 18:08 Wycofany przez autora
Karolina Siatkowska
autor projektu

Projekt dotyczy zagospodarowania Zieleni oraz budowy drewnianego ogrodzenia wokół tej zieleni na podwórku przy ul. Kępnej 4. Posadzenie dodatkowych roślin, krzewów oraz zabudowanie tego niskim płotkiem pozwoli cieszyć oczy mieszkańców.

Kategoria projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

8 000,00 zł

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Kępna 4

Istotne informacje o lokalizacji

Obecnie miejsce zagospodarowania zielenią stanowi punk centralny podwórka pośród zabytkowych kamienic. To właśnie miejsce wymaga doposażenia w rośliny i przebudowy ogrodzenia, podobna potrzeba (ogrodzenia) tyczy się również jednego z narożników podwórka.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Punkt zieleni byłby raczej miejscem zamkniętym, podobnie jak teraz (jest bramka zamykająca. Głównym jego zadaniem jest uatrakcyjnienie podwórka, ma cieszyć oko mieszkańców i zagospodarować ciekawie ten obszar.

Pełny opis projektu

Na podwórku przy ul .Kępnej 4 od zawsze punktem centralnym była zieleń. Wszyscy mieszkańcy byli zgodni co do tego, że pasuje, jest potrzebna i cieszy oko poprawiając nastrój. Dziadek jednej z mieszkanek jeszcze przed wojną zasadził drzewo, które pięknie się rozrosło i wypełnia dużą część przestrzeni. W późniejszych latach wciąż coś było dosadzane aż w końcu zaczęło żyć własnym życiem. Cieszy oczy nie tylko mieszkańców ale i przechodniów (lokalnych i turystów), dużo osób robi zdjęcia przechodzą koło bramy. Zabytkowa Kapliczka, która stoi w centralnej części była bohaterem książki "Spacerownik Warszawski 2". Po latach zarówno ogrodzenie jak i przestrzeń zielona nieco podupadła i wymagają pewnych zmian.
Projekt dotyczy zagospodarowania (doposażenia) Zieleni oraz budowy drewnianego ogrodzenia wokół tej zieleni. Posadzenie dodatkowych roślin, krzewów oraz zabudowanie tego niższym płotkiem pozwoli cieszyć oczy mieszkańców.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Najważniejszymi uzasadnieniami zagospodarowania Zielenią podwórka są:
- uatrakcyjnienie przestrzeni podwórka/publicznej
- doposażenie miejskiej zieleni i poprawienie jej wyglądu
- potrzeba nowego, niższego ogrodzenia
- dbanie o historię

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys jest trudny do przedstawienia i wymaga konsultacji z architektem terenów zielonych.

Całkowity koszt projektu: 8 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIENapisz do autora pomysłu

Autor pomysłu nie podał adresu e-mail. Nie możesz się z nim skontaktować.