274 - Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa

29.05.2015 12:17 Zrealizowano
Joanna Witaszek
autor projektu

Stan realizacji projektu

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w maju 2015 r. i unieważniono z powodu braku ofert. Przetarg ogłoszono ponownie w marcu 2016 r. i rozstrzygnięto. Dokumentacja projektowa została ukończona w 2017 r. Przetarg na budowę ogłoszono dwukrotnie (lipiec i wrzesień 2017 r.) i dwukrotnie unieważniono z powodu braku ofert. Przetarg ogłoszono ponownie w grudniu 2017 r. Wpłynęła jedna oferta przekraczająca budżet zamawiającego o 300 tys. zł. Mimo to podpisano umowę z wykonawcą i zdecydowano się na zwiększenie środków na ten cel.

Oddane głosy

2190
Realizowany przez: Zarząd Dróg Miejskich
Aktualizacja: 17.08.2018 15:16

Budowa ścieżki rowerowej oraz remont chodnika wzdłuż ul. Radiowej od skrzyżowania z Wrocławską do Powstańców Śląskich i postawienie 2 koszy na śmieci wzdłuż chodnika.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • sport

Koszt całkowity projektu

591 600,00 zł

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Radiowa, od skrzyżowania z Wrocławską do Powstańców Śląskich, po stronie PKO

Istotne informacje o lokalizacji

Teren miasta

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren dostępny dla wszystkich

Pełny opis projektu

Ścieżka asfaltowa i remont chodnika z płyt kwadratowych wzdłuż ul. Radiowej = 650m wraz z postawieniem 2 koszy wzdłuż chodnika.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na terenie Bemowa brakuje ścieżek rowerowych umożliwiających rekreację oraz dojazd do pracy / szkoły.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

projekt budowlany - 15000 zł
remont chodnika (650 m, szer. 2 m) - 240000 zł
droga dla rowerów - 240000 zł
wyznaczenie przejazdu rowerowego - 100000 zł
kosze na śmieci - 1600 zł
RAZEM - 591 600 zł

Całkowity koszt projektu: 591 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIENapisz do autora pomysłu

Autor pomysłu nie podał adresu e-mail. Nie możesz się z nim skontaktować.


Komentarze (1)

  • MicFront  16.06.2015 10:35
    oby tylko budowa ścieżki rowerowej nie wiązała się ze zwężeniem jezdni ani chodników
    negatywnym przykładem jest istniejąca ścieżka wzdłuż ul. Radiowej na odcinku Wrocławska-Dywizjonu 303, gdzie pieszym pozostawiono 1/3 miejsca przeznaczonego dla rowerów...
    poza tym trudno uznać, że projekt nie będzie generował kosztów w kolejnych latach - infrastrukturę w postaci ścieżek rowerowych trzeba utrzymywać tak jak każdą inna - remonty, malowanie, oznakowanie, ostatnio mówi się także o odśnieżaniu ścieżek

Zaloguj się, aby komentować.