4 - Szerzej na Madalińskiego - pasy rowerowe

01.12.2016 00:31 Zweryfikowany negatywnie
awatar em_ka_es
autor projektu

Poszerzenie odcinka Madalińskiego o 1m i wybudowanie pasów rowerowych po obu stronach jezdni.

Kategoria projektu

 • komunikacja/drogi

Koszt całkowity projektu

107 000,00 zł

Powód weryfikacji negatywnej

1. W I p. 2017 r. realizowany będzie pas postojowy na jezdni ul. Madalińskiego wykonywany w ramach projektu z budżetu partycypacyjnego na rok 2016 pn. "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!". W związku z tym wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów, zachowujących miejsca postojowe, wymagać będzie poszerzenia jezdni o 3,0 m oraz częściowej likwidacji wprowadzanych w 2017 r. zmian. 2. Niezbędne dla zachowania zmian wynikających ze zwycięskiego projektu z budżetu partycypacyjnego na rok 2016 pn. "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!" poszerzenie jezdni w kierunku północnym o 3,0 m powinno być wykonane w konstrukcji jezdni, a nie drogi dla rowerów. Realizacja projektu wymaga ponadto: korekty wykonywanej w 2017 r. organizacji ruchu, przebudowy kolektora kanalizacyjnego 1000 mm, przebudowy oświetlenia ulicznego oraz wycinki drzew, co powoduje znaczny wzrost kosztów realizacji projektu, przekraczający limit środków przyznanych na budżet partycypacyjny.


Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny, rejon 2


Lokalizacja projektu

Madalińskiego, między Wołoską a Łowicką

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępna infrastruktura drogowa

Pełny opis projektu

Projekt przewiduje wybudowanie po obu stronach jezdni ulicy Madalińskiego, na odcinku od Wołoskiej do Łowickiej, jednokierunkowych pasów rowerowych.

Na odcinku Madalińskiego między Wołoską a Łowicką latarnie po północnej stronie jezdni stoją w odległości 1,5m od krawężnika. Możliwe jest tanie, bo niewymagające drogiej ingerencjii w infrastrukturę, poszerzenie ośmiometrowej jezdni o 1 metr i wyznaczenie jednokierunkowych pasów rowerowych po obu stronach jezdni. Powstaną dwa pasy rowerowe po 1,5 m, przekrój jezdni nie zmieni się - pozostanie po jednym pasie do ruchu ogólnego o szerokości 3.0 m każdy.
Dla dodatkowej poprawy bezpieczeństwa rowerzystów i wyeliminowania ryzyka kolizji autobusu podjeżdżającego na przystanek z rowerzystą postuluję wzniesienie, wzdłuż peronu przystankowego, powierzchni pasa rowerowego na wysokość chodnika. Zostanie w ten sposób utworzony przystanek typu wiedeńskiego na szerokości pasa rowerowego.
Konieczne jest wycięcie starych akacji, niebezpiecznie pochylonych na jezdnię. W zamian projekt przewiduje nowe nasadzenia.
Doprowadzenie pasa do skrzyżowania Madalińskiego i Wołoskiej nie pociągnie za sobą, wymuszonej przez nowe przepisy, likwidacji strzałki warunkowej lub skrócenia czasu jej wyświetlania, jak miałoby to miejsce przy wybudowaniu wydzielonej drogi rowerowej.
Poglądowy wygląd po zmianach w załączniku.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wyprzedzanie rowerzysty na wąskim pasie ruchu jest manewrem niebezpiecznym. Wybudowanie pasów ułatwi wyprzedzanie kierowcom, zwłaszcza autobusów miejskich, podniesie bezpieczeństwo rowerzystów. Przekrój jezdni pozostanie niezmieniony - nie odbije się negatywnie na płynności ruchu. Nie zostaną zlikwidowane miejsca parkingowe.
Rowerzysta w okolicach skrzyżowań będzie lepiej widoczny dla kierowców, rowerzyści będą nadjeżdżali z jednej strony.
Wzdłuż Madalińskiego są dobre warunki dla rozwoju ruchu rowerowego. Budowa pasów rowerowych na całej długości ulicy uchroni wiele zieleni, żywopłotów, drzew przed wycięciem, w przeciwieństwie do wybudowania drogi rowerowej po północnej stronie ulicy.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

300 m asfaltu o szerokości 1 m: 3 x 25000 = 75000
(DDR 2,5m x 100 m = 50 000, stąd 100 m x 1 m = 25 000)
Oznakowanie poziome - 30 000
Posadzenie 5 drzew - 2000

Całkowity koszt projektu: 107 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

7000 koszty utrzymania oznakowania poziomego, w przeliczeniu na rok.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 7 000,00 zł

Załączniki

Karty weryfikacji

ModyfikacjeKomentarze (2)

 • Marcin1911  25.02.2017 16:23
  Bardzo dobry pomysł, szczególnie w punkcie dotyczącym niezwężania jezdni. Droga rowerowa przydała by się w tamtym miejscu, jednak wyznaczanie jej kosztem ulicy prowadziłoby do zwiększenia korków.
 • tomek przygoda  04.03.2017 21:57
  Dzień dobry
  Dlaczego Pana zdaniem spowoduje to zwiększenie korków, w sytuacji gdy ilość "pasów ruchu ogólnego" pozostanie dokładnie ta sama.
  Na tym odcinku nie ma przecież wydzielonych lewoskrętów, które trzeba by zlikwidować.

  Gdyby pomysł okazał się być wykonalny, jestem za :)

  Pozdrawiam

Zaloguj się, aby komentować.