12 - Konsultacje społeczne na temat strategi rozwoju edukacji w tym likwidacji szkół publicznych.

01.12.2016 04:04 Zweryfikowany negatywnie
awatar Krzysztof Olędzki
autor projektu

Obecny model edukacji, scentralizowany, obowiązkowy, publiczny, klasowo lekcyjny jest reliktem XX w.

Kategoria projektu

  • edukacja

Koszt całkowity projektu

20 000,00 zł

Powód weryfikacji negatywnej

  • lista poparcia nie została dołączona
  • lista poparcia nie została wypełniona poprawnie


Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Śródmieście

Istotne informacje o lokalizacji

Śródmieście

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Konsultacje będą otwarte na wszystkich mieszkańców Warszawy. Pełna ogólnodostępność.

Pełny opis projektu

Strategia rozwoju miasta wymaga określenia strategii rozwoju edukacji zarówno w krótkim kilkuletnim okresie, jak i w dłuższej perspektywie czasowej kilkudziesięciu lat.

Powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie o to:

A. W jaki sposób zdemontować system oświaty, zamknąć wszystkie publiczne szkoły, przedszkola i poradnie.
B. Jak zapewnić mieszkańcom dostęp do wolnej, niezależnej edukacji, kultury, mediów.
C. Jak zarządzać systemem oświaty w okresie przejściowym, tak by ograniczyć cierpienie dzieci i marnotrawstwo środków?
D. Jak zlikwidować system oświaty, by nie przyczynić się do stworzenia kolejnych monopoli?
Obecny model edukacji, scentralizowany, obowiązkowy, publiczny, klasowo lekcyjny jest reliktem XX w.
Powstał w latach 30' w III Rzeszy i skopiowany w większości innych krajów świata. Model ten, szkolno, klasowo lekcyjny nie przystaje do obecnej rzeczywistości, czasu wolności. Z drugiej strony władze samorządowe, nie tylko Warszawy wykorzystują system edukacji do zapewnienia sobie kontroli mieszkańców Warszawy, jest on więc niezwykle ważnym fundamentem władzy politycznej samorządu. Dlatego też nie prowadzi się obecnie praktycznie żadnej dyskusji na temat strategii likwidacji systemu oświaty w Warszawie, nawet w dalszej rozłożonej na lata perspektywie.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie mieszkańcy Warszawy cierpią z powodu znacznych ograniczeń w dostępie do niezależnej edukacji, kultury, mediów. Samorząd marnotrawi ogromne środki publiczne i różnymi metodami zmusza do korzystania z niskiej jakości szkół. Występuje silna presja na stałe obniżanie poziomu nauczania i wychowania dzieci.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przeprowadzenie kilku paneli dyskusyjnych i ankiet on line, zebranie najciekawszych propozycji wraz z opiniami różnych ekspertów i wydanie w formie elektronicznej broszury.

Całkowity koszt projektu: 20 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.