13 - Konsultacje Społeczne w sprawie strategii architektonicznej miasta, zagospodarowania przestrzennego z szczególnym uwzględnieniem śródmieścia.

01.12.2016 04:07 Zweryfikowany negatywnie
awatar Krzysztof Olędzki
autor projektu

Do zadań własnych miasta należy tworzenie strategii rozwoju architektonicznego oraz planów miejscowych. Procesy te powinny być poprzedzone konsultacjami społecznymi.

Kategoria projektu

  • przestrzeń publiczna

Koszt całkowity projektu

20 000,00 zł

Powód weryfikacji negatywnej

  • lista poparcia nie została dołączona
  • lista poparcia nie została wypełniona poprawnie


Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Śródmieście

Istotne informacje o lokalizacji

Śródmieście

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przeprowadzenie kilku paneli dyskusyjnych i ankiet on line, zebranie najciekawszych propozycji wraz z opiniami różnych ekspertów i wydanie w formie elektronicznej broszury.

Pełny opis projektu

Strategia rozwoju miasta wymaga określenia strategii architektonicznych założeń zarówno w krótkim kilkunastoletnim okresie, jak i w dłuższej perspektywie czasowej kilkudziesięciu lat.

Powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie o to:

A. Jak pisać plany miejscowe, by zapewnić dostępność do działek budowlanych dla mniej zamożnych mieszkańców?
B. Jak zagwarantować inwestorom swobodę działania przy jednoczesnym zapewnieniu spójności architektonicznej miasta i praw sąsiadów?
C. Jak zapewnić swobodny rozwój komunikacji z uwzględnieniem potencjalnych inwestycji nowego typu, np. sieci zadaszonych dróg bezkolizyjnych dla pojazdów poniżej 350 kg, budowa mostu dreptaka o szerokości kilkuset metrów na wysokości starówki?

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Polityka architektoniczna ostatnich kilkudziesięciu lat i skłonność do otwartych dyskusji, konsultacji z mieszkańcami pozostawia wiele do życzenia.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przeprowadzenie kilku paneli dyskusyjnych i ankiet on line, zebranie najciekawszych propozycji wraz z opiniami różnych ekspertów i wydanie w formie elektronicznej broszury.

Całkowity koszt projektu: 20 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.