14 - Wspólny plac zabaw dla dzieci, dorosłych i psów. Zbudowany z naturalnych materiałów, metalu i muzyki.

01.12.2016 04:11 Zweryfikowany negatywnie
awatar Krzysztof Olędzki
autor projektu

Jak w tytule.

Kategoria projektu

  • edukacja

Koszt całkowity projektu

10 000,00 zł

Powód weryfikacji negatywnej

Zespół ds. budżetu partycypacyjnego w związku z brakiem wskazania lokalizacji przez projektodawcę, projektu zwrócił się z prośbą o ponowną weryfikację, w zakresie wspólnego (tj. pracownika Urzędu i autora) poszukania lokalizacji umożliwiającej realizację projektu. W dniu 26.04 br. wystąpiono mailowo do autora o określenie planowanej lokalizacji projektu, wyznaczając na podjęcie decyzji regulaminowe 2 dni robocze, tj. do dnia 28.04 br. W dniu 26.04 br. autor odpowiedział, że to Urząd ma zaproponować miejsce, a on je zaakceptować, bo tak określił Zespół. W dniu 26.04 br. skierowano do autora kolejne wystąpienie, w którym stwierdzono, że według rekomendacji Zespołu lokalizacja miała zostać wypracowana w ramach współpracy autora z urzędem. W związku z tym, że pracownik dokonujący weryfikacji nie jest w stanie wskazać odpowiedniej lokalizacji dla zgłoszonego przez autora projektu, zwrócono się po raz kolejny do autora o określenie planowanej lokalizacji projektu. Zadeklarowano jednocześnie dokonanie weryfikacji wskazanego miejsca pod względem możliwości lokalizacji zgłoszonego przez autora projektu. W wyznaczonym terminie autor nie zaproponował żadnej lokalizacji projektu. W związku z tym, że bez wskazania lokalizacji nie ma możliwości przeprowadzenia całościowej weryfikacji projekt nie może zostać oceniony pozytywnie.


Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny, Ursynów Wysoki Północny


Lokalizacja projektu

Olkówek

Istotne informacje o lokalizacji

Do ustalenia

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

dostępność 24 h / 7 cały rok

Pełny opis projektu

Miejsce do wspólnej zabawy dzieci, dorosłych i psów.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nie ma takiego placu zabaw.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wykonanie: tor przeszkód dla dzieci, dorosłych i psów wykonany z usypanej ziemi, drewna, metalu, kamieni, zawierający różne ogrodowe instrumenty muzyczne przyjazne dla psów.
Projekt 2000
wykonanie 8000
w tym ogrodzenie 5000
Kosztorys,
20% projekt i koordynowanie wykonania
80% materiały

Całkowity koszt projektu: 10 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.