129 - Bezpieczne przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów i skrzyżowanie Pasteura/Winnicka

13.01.2017 08:25 Niewybrany w głosowaniu
awatar Maciej S.
autor projektu

Projekt poprawi bezpieczeństwo na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów wzdłuż Grójeckiej i Banacha oraz na skrzyżowaniu Pasteura/Winnicka. Wloty oraz skrzyżowanie lokalnych ulic zostaną wyniesione do poziomu chodnika/drogi dla rowerów, tak by zapobiec kolejnym wypadkom. Ograniczone zostaną konflikty między rowerzystami i pieszymi/kierowcami.

Oddane głosy

197

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi

Koszt całkowity projektu

216 500,00 zł

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny, Stara Ochota


Lokalizacja projektu

przejścia i przejazdy wzdłuż Banacha przez Wolnej Wszechnicy i wzdłuż Grójeckiej przez Spiską
skrzyżowanie Pasteura/Winnicka

chodnik wzdłuż budynku PKP Cargo przy Dalekiej

Istotne informacje o lokalizacji

- przejście przez Spiską prowadzi do Szkoły Podstawowej nr 97, - skrzyżowanie Pasteura/Winnicka cechuje się dużym ruchem pieszym ze względu na bliskość Kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów poprawią bezpieczeństwo wszystkich użytkowników - non-stop.

Pełny opis projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów, zachowana zostanie też ciągłość nawierzchni. Dotyczy to przejść i przejazdów wzdłuż Banacha przez Wolnej Wszechnicy oraz wzdłuż Grójeckiej przez Spiską (przy szkole podstawowej).

Wyniesione do poziomu chodnika zostanie też skrzyżowanie Pasteura/Winnicka. Poprawi to warunki ruchu i widoczność. Ciągłość wysokości chodnika przy krawężnikach (np. przy pomocy krytych odpływów liniowych) umożliwi wygodne przechodzenie osobom o ograniczonej mobilności i rodzicom z wózkami. Na północnym ramieniu skrzyżowania wyniesienie powinno sięgać do chodnika z czerwonej kostki, umożliwiając przejście w poziomie chodnika. Trawnik po wschodniej stronie Pasteura powinien zostać zabezpieczony metalowym płotkiem lub żywopłotem. Południowo-zachodni narożnik skrzyżowania oraz wylot Winnickiej powinny zostać zabezpieczone za pomocą słupków.

Dodatkowo projekt przewiduje dosunięcie przejście przez Spiską do linii chodnika (zmniejszenie odstępu od jezdni do 5m) oraz udrożnienie chodnika przy Dalekiej poprzez umieszczenie w miejscach parkingowych przy budynku PKP Cargo progów najazdowych zapobiegających najeżdżaniu na chodnik.

Wyniesione przejścia i przejazdy, z zachowaniem ciągłości nawierzchni chodnika i drogi dla rowerów to rozwiązanie radykalnie poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Zwraca uwagę kierowców skuteczniej niż dowolna liczba znaków i wymusza zmniejszenie prędkości przejazdu przez przejście. Jest zalecane m.in. w podręczniku "Ochrona pieszych", wydanym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2014 r. Przykłady realizacji z kraju i zagranicy - w załączniku.

Wybrane zostały przejścia wzdłuż Grójeckiej i Banacha oraz skrzyżowanie Pasteura/Winicka ze względu na duże natężeniu ruchu - zarówno pieszego (m.in. ze względu na sąsiedztwo szkół i uczelni), jak i rowerowego (ulicą Banacha prowadzi jedna z najpopularniejszych tras rowerowych w Warszawie). Obecne rozwiązania nie zapewniają bezpieczeństwa - przykładowo, na przejściu przez Wolnej Wszechnicy dochodziło już do najechań na pieszych.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Ułatwi korzystanie z przejść osobom mniej sprawnych ruchowo i poprawi jakość jednej z najpopularniejszych tras rowerowych w Warszawie. Zapotrzebowanie na wyniesione przejścia potwierdza fakt, że pierwszy etap projektu - był w zeszłym roku jednym z najpopularniejszych projektów ogólnodzielnicowych.

Szerokie ulice Winnicka i Pasteura zachęcają do nielegalnego parkowania w obrębie skrzyżowania, co utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia przejście przez jezdnię. Kierowcy wjeżdżający na skrzyżowanie nie widzą się nawzajem, piesi wychodzący spomiędzy samochodów również są słabo widoczni.

Projekt jest uzupełnieniem dla projektów z poprzedniej edycji BP, wprowadzających strefy tempo 30 i wyniesione przejścia Pasteura/Banacha i Winnicka/Grójecka.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wyniesienie przejść i przejazdów (+ dokumentacja projektowa): średnio 60 tys. zł x 2 lokalizacje = 120 tys. zł

Wyniesienie tarczy skrzyżowania Pasteura/Winnicka wraz z płotkiem na trawniku po stronie wschodniej, słupkami w narożniku przy stacji Veturilo oraz dostosowaniem odwodnienia – 88,5 tys. zł

Umieszczenie progów najazdowych (ograniczników parkowania) w miejscach parkingowych na Dalekiej od strony budynku PKP i korekta oznakowania poziomowego (odsunięcie miejsc parkingowych od ściany) - 15 x 400 zł, usunięcie słupków z chodnika - 1000 zł, oznakowanie poziome - 1000 zł - razem: 8 tys. zł

Całkowity koszt projektu: 216 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE
Komentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.