Drzewa, miejsca do parkowania i bezpieczne przejścia na Nugat i Kiedacza plus strefa bezpiecznego ruchu

133
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Ursynów
Ursynów Wysoki Północny
Autor pomysłu Maciej S.
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
118 700 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Jezdnie ulic Nugat i Kiedacza mają po dziesięć metrów szerokości. Tę przestrzeń można lepiej zagospodarować, ograniczając hałas, poprawiając bezpieczeństwo i warunki ruchu oraz zwiększając liczbę drzew. Wystarczy przesunąć o parę metrów miejsca parkingowe. Przy okazji można stworzyć strefę bezpiecznego ruchu, zmniejszając liczbę niepotrzebnych znaków i poprawiając bezpieczeństwo przy szkole.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ursynów
Obszar objęty pomysłem:
Ursynów Wysoki Północny
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulice Nugat i Kiedacza
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
1. Zmiana organizacji ruchu: zachodnia strona Kiedacza, północna strona Nugat na odcinku od Nowoursynowskiej do Nugat 4. 2. Oznakowanie strefy "Tempo 30": wloty ulic: Nugat, Kiedacza, Panoramicznej/Wesołej (przy Nowoursynowskiej 147), Orszady, Kokosowej, Nowoursynowskiej (przy Płaskowickiej).
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Jezdnie ulic Nugat i Kiedacza mają po dziesięć metrów szerokości. Tę przestrzeń można lepiej zagospodarować, ograniczając hałas, poprawiając bezpieczeństwo i warunki ruchu oraz zwiększając liczbę drzew. Wystarczy przesunąć o parę metrów miejsca parkingowe. Przy okazji można stworzyć strefę bezpiecznego ruchu, zmniejszając liczbę niepotrzebnych znaków i poprawiając bezpieczeństwo przy szkole.
Opis projektu
Po wybudowaniu drogi dla rowerów na ul. Kiedacza dla pieszych pozostał zwężony chodnik między drogą dla rowerów a pięciometrowymi miejscami parkingowymi. Jednocześnie obok znajduje się dziesięciometrowa jezdnia. Chodnik można łatwo poszerzyć, ograniczając konflikty między pieszymi i rowerzystami, i równocześnie poprawić bezpieczeństwo na przylegającej jezdni. Wystarczy przesunąć miejsca parkingowe o 4m w kierunku osi jezdni. Dzięki temu powstanie też przestrzeń na zasadzenie dodatkowych drzew (12 drzew przy Kiedacza i 16 przy Nugat), zapewniających cień i wchłaniających szkodliwe substancje.

Projekt przewiduje też uporządkowanie oznakowania przez zastąpienie pojedynczych znaków przy progach spowalniających oznakowaniem strefy "Tempo 30" na obszarze między Ciszewskiego, Rosoła, Płaskowickiej a skarpą. Bezpieczeństwo zostanie ponadto poprawione poprzez montaż brakujących azyli na przejściach dla pieszych przez ul. Kiedacza oraz przyjaznych dla autobusów progów wyspowych - w tym przy szkole podstawowej przy ul. Nugat.
Uzasadnienie realizacji projektu
Na Ursynowie w latach 2009-2014 wycięto prawie 10 tys. drzew. Regularnie przekraczane są dopuszczalne normy zanieczyszczenia powietrza. Często dochodzi do wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu - zwłaszcza pieszych. Konieczne jest zatem efektywne gospodarowanie przestrzenią, tak by zapewnić zarówno miejsca do parkowania, jak i miejsce dla pieszych, miejsce na zieleń wysoką i bezpieczne warunki przechodzenia przez jezdnie.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zmiana organizacji ruchu:
- projekt - 10 tys. zł
- oznakowanie - 550 m.b. (430 na Kiedacza i 120 na Nugat) x 70 zł = 38,5 tys. zł
- oznakowanie strefy Tempo 30 (6 par znaków) - 600 zł
- azyle na przejściach dla pieszych przy Przybylskiego oraz na wysokości Kiedacza 26 - 20 tys. zł
- progi wyspowe przy przejściach na wysokości Kiedacza 26 i Nugat 4 - 16 tys. zł

Zasadzenie drzew:
28 drzew x 1 tys. zł = 28 tys. zł
pielęgnacja i podlewanie przez 3 lata: 28 x 200 zł = 5,6 tys. zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
118 700,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Pielęgnacja i podlewanie drzew - ujęte w kosztorysie.
Konserwacja oznakowania - możliwy nieznaczny wzrost z powodu potrzeby konserwacji progów wyspowych.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
2 000,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany