140 - Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów oraz wygodny wjazd rowerem na most

13.01.2017 13:35 Niewybrany w głosowaniu
awatar Maciej S.
autor projektu

Projekt poprawi bezpieczeństwo na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów wzdłuż ul. Wał Miedzeszyński. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych i wjazdów bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika/drogi dla rowerów, tak by zapewnić bezpieczeństwo na przejściach i zapobiec wypadkom. Dodatkowo powstanie wygodny wjazd rowerowy na most Siekierkowski.

Oddane głosy

616

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi

Koszt całkowity projektu

231 000,00 zł

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

1) Przejścia i przejazdy wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego przez: Cyklamenów, wjazd na stację benzynową (Wał Miedzeszyński 324), Peonii;
2) Południowo-zachodni narożnik skrzyżowania Mostu Siekierkowskiego z Wałem Miedzeszyńskim.

Klasyfikacja projektuZasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów poprawią bezpieczeństwo wszystkich użytkowników - non-stop.

Pełny opis projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów, zachowana zostanie też ciągłość nawierzchni. Dotyczy to przejść i przejazdów wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego przez Cyklamenów, wjazd na stację Statoil (Wał Miedzeszyński 324) i Peonii.

Wyniesione przejścia i przejazdy, z zachowaniem ciągłości nawierzchni chodnika i drogi dla rowerów to rozwiązanie radykalnie poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Zwraca uwagę kierowców skuteczniej niż dowolna liczba znaków i wymusza zmniejszenie prędkości przejazdu przez przejście. Jest zalecane m.in. w podręczniku "Ochrona pieszych", wydanym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2014 r. Przykłady realizacji z kraju i zagranicy - w załączniku.

Wybrane zostały przejścia i przejazdy wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego ze względu na duże natężeniu ruchu - zwłaszcza rowerowego, oraz wyjątkowo ograniczoną widoczność z racji ustawienia ekranów dźwiękochłonnych.

Dodatkowym elementem projektu jest wyprostowanie odcinka drogi rowerowej łączącej Wał Miedzeszyński na południe od Mostu Siekierkowskiego z samym mostem. Obecnie trasa rowerowa jest niewygodna i niefunkcjonalna, gdyż prowadzi slalomem (trzy zakręty na odcinku trzydziestu metrów). W warunkach ograniczonej przyczepności (np. mokrej nawierzchni), zwiększa to też ryzyko wywróceń. Rowerzyści od dawna głosują kołami, jadąc na wprost - trzeba tylko tylko utwierdzić istniejący łącznik przyzwoitą nawierzchnią i zlikwidować krawężniki.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ułatwi korzystanie z przejść osobom mniej sprawnych ruchowo i poprawi jakość istotnej trasy rowerowej w Warszawie.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Proponowany kosztorys dla jednej lokalizacji:
Wyniesienie przejścia i przejazdu – 60 000 zł
Dokumentacja projektowa – 5 000 zł

Proponowany odcinek drogi dla rowerów powinien zostać uzupełniony o chodnik, tak aby również piesi mogli korzystać z krótszej drogi. Szacunkowy koszt chodnika wraz z drogą dla rowerów wyniesie 32 000 zł. Należy również przewidzieć koszt wykonania dokumentacji projektowej – 4 000 zł.

Łączny koszt projektu: 231 000 zł

Całkowity koszt projektu: 231 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE
Komentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.