Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

ROD "Waszyngtona" - modernizacja ścieżki wzdłuż ul. Kinowej

692
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Praga-Południe
Grochów Kinowa
Autor pomysłu Wojciech
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
142 000 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Przedmiotowy projekt obejmuje modernizację istniejącej ścieżki betonowej znajdującej się w bardzo złym stanie technicznym, która musi być wyburzona, gruz wywieziony. Następnie należy poprawnie ułożyć na warstwie podbudowy, z obrzeżami nową ścieżkę z płyt chodnikowych. Projektowana szerokość ścieżki wynosi 1,2 metra. W warunkach ogrodu działkowego zapewnia właściwe i bezpieczne poruszanie się pieszych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Praga-Południe
Obszar objęty pomysłem:
Grochów Kinowa
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ROD "Waszyngtona" - ul. Kinowa / al. Waszyngtona
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
ROD "Waszyngtona" - ul. Kinowa / al. Waszyngtona, dokładnie wzdłuż ul. Kinowej
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Przedmiotowy projekt obejmuje modernizację istniejącej ścieżki betonowej znajdującej się w bardzo złym stanie technicznym, która musi być wyburzona, gruz wywieziony. Następnie należy poprawnie ułożyć na warstwie podbudowy, z obrzeżami nową ścieżkę z płyt chodnikowych. Projektowana szerokość ścieżki wynosi 1,2 metra. W warunkach ogrodu działkowego zapewnia właściwe i bezpieczne poruszanie się pieszych.
Opis projektu
Przedmiotem projektu jest modernizacja ścieżki znajdującej się na terenie ROD "Waszyngtona", biegnącej równolegle do przebudowanej i zmodernizowanej pod koniec 2016 r. ulicy Kinowej oraz nowych chodników i dojść (schodków) do furtek ogrodowych od strony ulicy Kinowej. Projekt obejmuje wyburzenie istniejącej ścieżki betonowej znajdującej się w bardzo złym stanie technicznym, wywóz gruzu i prawidłowe ułożenie na podbudowie obrzeżonej ścieżki z płyt chodnikowych. Projektowana szerokość 1,2 metra w warunkach ogrodu działkowego zapewnia bezpieczne poruszanie się pieszych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych oraz wszelkich wózków. Opisywana ścieżka stanowi jedyną drogę komunikacyjną prowadzącą od dwóch furtek do usytuowanych prostopadle poszczególnych alejek ogrodowych ROD "Waszyngtona".
Sumaryczna długość chodnika wynosi ok. 600 m. W chwili obecnej powierzchnia nieestetycznej i masywnej betonowej ścieżki to popękane bloki, gruz, z kilkukrotnymi naprawczymi nadlewkami. Powstały wyboje, wysokie nadlewki grożą upadkiem. Niebezpieczne są ostre i wystające kanty ścieżki. Nowy chodnik umożliwi bezpieczny ruch pieszych, szczególnie osób starszych lub niepełnosprawnych. Zaleca się tylko niewielkie wyniesienie chodnika nad poziom gruntu, prawidłowe krawężniki oraz wyrównanie powstałego spadku gruntu w kierunku sąsiadujących działek, co poprawi bezpieczeństwo użytkowania. Modernizacja ta poprawi też estetykę tej części ROD i rzutu z ulicy Kinowej.
Projektowany przebieg chodnika musi korelować z lokalizację istniejących furtek wejściowych do ROD, alejek ogrodowych i występujących w przebiegu ścieżki studzienek, które prawdopodobnie będą wymagały obniżenia. Niezbędne są niewielkie spadki do prawidłowego odwodnienia nawierzchni chodnika. Grunt jest tutaj podmokły i gliniasty, co przy realizacji inwestycji także powinno być uwzględnione.
Przebieg ścieżki nie może kolidować z przebiegiem pobliskiej magistrali wodociągowej w ROD.
W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się wycięcia żadnych istniejących obok drzew lub krzewów.
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa spacerowiczów, użytkowników działek, ich rodzin, gości - wszystkich przechodniów, którzy korzystają z tej uczęszczanej ścieżki. Poprawi estetykę krajobrazu tej okolicy ROD oraz rzutu z ulicy Kinowej, którą pod koniec 2016 roku poddano gruntownej przebudowie i modernizacji.
Zniszczona ścieżka betonowa ma liczne ubytki, pęknięcia, jest źle wyprofilowana - po opadach deszczu powstają zastoiska wody. To wszystko uniemożliwia bezpieczne poruszanie się. Zdecydowanie stan obecny ścieżki rażąco odbiega od dzisiejszych standardów estetycznych i technicznych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wyburzenie starej ścieżki betonowej, wywóz gruzu i ułożenie na podbudowie nowego chodnika z obrzeżami o długości ok. 600 m i szerokości 1,2 m = 135 000 zł
Wyrównanie spadku gruntu pomiędzy nową ścieżką, a sąsiadującymi z nią działkami oraz korekta wysokości włazów studzienek do nowego, niższego poziomu ścieżki = 7 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
142 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

21.01.2017 22:16
Autor projektu
21.01.2017 23:12
Autor projektu
21.03.2017 16:16
Autor projektu
21.03.2017 16:17
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Popieramy! Bardzo potrzeba tej ścieżki!

    Bardzo prosimy o zaktualizowanie projektu o podjazd dla wózków z ulicy i poszerzenie furtki!
    Udostępni to ścieżkę osobom niepełnosprawnym oraz z wózkami dziecięcymi (których w tej okolicy przybywa)
    Mobiusz_Wielski  02.02.2017 20:36
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany