Noc Muzeów Murowanka 2018. Co było przed 150-leciem?

1456
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Wawer
Autor pomysłu Leszek Tarwacki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
36 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
1) Zagospodarowanie placu Muzeum Wawra (Centrum Narracji Historycznej) małą architekturą przeznaczoną pod lekcje plenerowe bądź pokazy.
2) Obchody Międzynarodowej Nocy Muzeów w maju 2018 r. Wystawa miałaby za zadanie przypomnieć istotne bitwy z terenów dzielnicy Wawer.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Centrum Narracji Historycznej vel Muzeum Wawra, budynek Murowanka ul. Płowiecka, Mokrzecka
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Centrum Narracji Historycznej vel Muzeum Wawra, Murowanka, najstarszy budynek w Dzielnicy obecnie jedno z najnowszych muzeum w Warszawie. Budynek jest wykończony w środku ale wymaga zagospodarowania terenu. Będzie to ważny punkt na kulturalno-edukacyjnej mapie dzielnicy.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
1) Zagospodarowanie placu Muzeum Wawra (Centrum Narracji Historycznej) małą architekturą przeznaczoną pod lekcje plenerowe bądź pokazy.
2) Obchody Międzynarodowej Nocy Muzeów w maju 2018 r. Wystawa miałaby za zadanie przypomnieć istotne bitwy z terenów dzielnicy Wawer.
Opis projektu
1) Stworzenie małych instalacji, które pozwolą stworzyć przestrzeń edukacyjno-rozrywkową. Po realizacji projektu będzie to część muzeum możliwa do wykorzystania na np. lekcje żywej historii, wykłady dla grup zorganizowanych, miejsce odpoczynku dla uczestników imprez, np. rajd bibliotekarza. Wykonanie ich znacznie uatrakcyjni ofertę instytucji.
Instalacje podzielone są na 3 kategorie:
a) Małe inwestycje, które rozwiną obecne już atrakcje oraz stworzą nowe.
- Przedłużenie torów (o kilkanaście metrów), które teraz pozwalają na wyjazd wagonu przed muzeum, a po wdrożeniu projektu pozwolą dodatkowo na ruch po placu.
- Utworzenie paleniska, ułatwi to prowadzenie imprez na zewnątrz niezależnie od pory roku, a także zapewni łatwy dostęp do gastronomii obozowej dla uczestników wydarzeń.
b) Przestrzeń edukacyjno-eventowa, tj. ławki dla ok. 30 osób (1 klasa szkolna), na wprost nich będzie scena dla wykładowcy czy tworzenia inscenizacji. W nawiązaniu do charakteru miejsca będzie można wprowadzić tam w życie wiele pomysłów, np. lekcje plenerowe, pokazy rekonstrukcyjne, pojedynki rycerskie, przedstawienie teatralne, kino plenerowe, koncerty kameralne i wiele innych. Mur/ palisada służyć będzie jako tło dla wydarzeń, pozwoli na zaznaczenie granic przestrzeni.
c) Materiały pomocnicze, edukacyjne i promocyjne, które mogą być wystawiane rotacyjne, np. tablice informacyjne wymieniane w zależności od konkretnego wydarzenia czy pamiątki, np. wpinki bądź koszulki.

2) Organizacja Nocy Muzeów nawiązywałaby do militarnych wydarzeń związanych z dzisiejszym terenem dzielnicy. Miałaby formę dioram z udziałem rekonstruktorów, militariów i wyposażenia właściwego dla danego okresu.
Inscenizacje pokazane w trakcie trwania Europejskiej Nocy Muzeów obejmowałyby następujące wydarzenia:
- Konfederacja Warszawska (Zastowska) z 1573 r.
- Epizod bitwy Warszawskiej z 1653 r.
- Bitwy wawerskie z powstania listopadowego 1831 r.
- Działania oddziału płk. Kucewicza z powstania styczniowego 1863 r.
Wystawy byłby dostępne w godzinach wieczornych oraz nocnych. Murowanka byłaby tym samym dobrym punktem do rozpoczęcia albo zakończenia wycieczki po Warszawie w ten wyjątkowy wieczór. Przygotowane było by miejsce pod palenisko, przy którym można byłoby nabrać sił, zjeść coś oraz posłuchać gawęd o powyższych wydarzeniach.
Uzasadnienie realizacji projektu
Należy rozwinąć infrastrukturę nowego punktu na kulturalnej mapie Wawra.
Promujmy wiedzę historyczną o najbliższej okolicy jako jeden z fundamentów patriotyzmu lokalnego.
Włączenie się dzielnicy w ogólnoeuropejskie wydarzenie trwale zakorzenione w kalendarzu kulturalnym.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1) 21 tysięcy złotych - instalacje na placu muzeum:
a) Małe inwestycje
Ułożenie/przedłużenie torów - 4 tys. zł
Palenisko - 2 tys. zł
b) Przestrzeń edukacyjno - eventowa
Scena/ podest 4 tys. zł
Ławki (rynkowo 300 zł./szt. według miasta 1000 zł/szt.) 3 tys. zł
Mur/palisada - ustawienie materiał 3 tys. zł
c) Materiały pomocnicze 2 tys. zł
d) dodatkowe prace:
uprzątnięcie i zagospodarowanie budynków gospodarczych - 3 tys. zł

2) 15 tysięcy złotych - organizacja imprezy w Nocy Muzeum 2018 będącej jednocześnie otwarciem nowo powstałej przestrzeni (termin ten zmusi inwestora tj. miasto do wykonania większości projektów z pkt 1 do maja 2018 r.)
- Wynajęcie rekonstruktorów i animatorów - 10 tys. zł
- Wynajęcie wykładowców i przewodników - 3 tys. zł
- Zapewnienie poczęstunku dla odwiedzających - 1 tys. zł
- Materiały promocyjne i edukacyjne - 1 tys.zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
36 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
1) Sprawy administracyjne np. naprawy, renowacja, budynek pozostaje pod zarządem Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Wawer.
2) Sprawy merytoryczne np. nowe tablice edukacyjne, wystrój pod wydarzenia, drewno do ogniska.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
1 000,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Czemu akurat te 4 okresy? Co one miały wspólnego z dzielnicą?
    Bartosz Mróz  10.02.2017 14:41
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany