753 - Łącznik do ścieżki rowerowej Wołoska – Miączyńska i nowe dojścia dla pieszych do przystanku przy Wołoskiej

22.01.2017 14:32 W trakcie realizacji
awatar Robert Buciak
autor projektu

Stan realizacji projektu

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana we własnym zakresie.

Oddane głosy

549
Realizowany przez: Zarząd Dróg Miejskich
Aktualizacja: 13.08.2018 14:00

Obecnie rowerzyści mogą jechać drogą dla rowerów wzdłuż ul. Wołoskiej. Nie ma dla nich wygodnego zjazdu w głąb Wyględowa. Brakuje jednak kilkumetrowego łącznika z drogi dla rowerów do wylotu ul. Miączyńskiej. Zbudujmy go!

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Koszt całkowity projektu

6 000,00 zł

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny, rejon 1


Lokalizacja projektu

droga dla rowerów i chodnik po zachodniej stronie ul. Wołoskiej

Istotne informacje o lokalizacji

droga dla rowerów i chodnik po zachodniej stronie ul. Wołoskiej


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

projekt dotyczy drogi publicznej, która jest ogólnodostępna

Pełny opis projektu

Projekt polega na wybudowaniu łącznika pomiędzy drogą dla rowerów na ul. Wołoskiej a wylotem ul. Miączyńskiej, która pozwala dojechać w głąb Wyględowa i do sklepu rowerowego. Rowerzyści mogą jechać tam na północ, na południe, na wschód przez przejazd rowerowy, ale zapomniano o połączeniu na zachód.

Projekt pozwoli znikomym kosztem uzupełnić dotkliwą lukę w sieci tras rowerowych poprzez wybudowanie brakującego łącznika do drogi dla rowerów. Zapewni on połączenie z Wyględowem, w tym ze sklepem rowerowym, najkrótszą trasą z głównej drogi dla rowerów z centrum na Służewiec. O potrzebie takiego rozwiązania świadczy intensywny ruch rowerowy już teraz odbywający się tą drogą, pomimo konieczności korzystania z trawnika.

Dodatkowo, projekt przewiduje dojść do przystanku autobusowego „Bytnara 01” na wysokości budynków Syryńska 2-8.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt pozwoli niewielkim kosztem załatać dziurę w sieci dróg rowerowych, ułatwi dojazd rowerem na Wyględów oraz zmniejszy konflikty między pieszymi i rowerzystami.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

12 mb chodnika szerokości 2 metry = ok. 4800 zł.
dokumentacja = 1200 zł

Całkowity koszt projektu: 6 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Modyfikacje

  • 25.04.2017 15:01 - Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - sprawdź zmiany


Komentarze (2)

  • Jan_Wisniewski  24.01.2017 19:07
    Słuszna rzecz.
  • Kat_Pytel  09.03.2017 23:02
    1000 zł/mb drogi rowerowej? Czy to aby nie jest przeszacowanie ?

Zaloguj się, aby komentować.