45 - Spotkania w Parku Sady Żoliborskie. (Kultura, Geografia, Sport, Środowisko)

26.12.2016 14:07 W trakcie realizacji
awatar Barbara Kowalczyk-Tarka
autor projektu

Stan realizacji projektu

Został wybrany wykonawca zadania, trwają negocjację i prace związane z podpisaniem umowy. W ramach projektu odbędzie się 5 spotkań tematycznych: - 17.04. Zdrowo i sportowo spędzać czas, - 15.05. Spotkanie historyczne, - 12.06. Prawne problemy praw człowieka, - 18.09. Spotkanie geograficzno-przyrodnicze, - 16.10. Spotkanie kulturalno-oświatowe. Przewidywany termin zakończenia realizacji to październik 2018 r.

Oddane głosy

224
Realizowany przez: Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz
Aktualizacja: 19.04.2018 11:26

Spotkania historyczno-przyrodnicze z zakresu: kultury, ekologii, ochrony środowiska, estetyki terenów zielonych.
Edukacja.

Kategoria projektu

  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna

Koszt całkowity projektu

15 000,00 zł

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny, Obszar 2 - Sady Żoliborskie-Zatrasie


Lokalizacja projektu

Sady Żoliborskie - Park, Braci Załuskich - Tołwińskiego

Istotne informacje o lokalizacji

W Parku Sady Żoliborskie lub "Pawilon Kulturalny"

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Park usytuowany jest między trzema osiedlami. Prelekcje w zależności od pogody, na świeżym powietrzu lub w pawilonie kulturalnym na terenie parku. Ogólnodostępność dla wszystkich chętnych.

Pełny opis projektu

Spotkania tematyczne:
1. Kulturalno-oświatowe.
2. Geograficzne: Dzielnica-Miasto-Państwo-Świat.
3. Zdrowo i sportowo spędzać czas.
4. historyczno-przyrodnicze z zakresu: ekologii, ochrony środowiska, estetyki terenów zielonych.
5. Prawne problemów ochrony praw człowieka.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt został opracowany na podstawie wniosków i propozycji zgłaszanych przez mieszkańców na walnych
zgromadzeniach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Stowarzyszenia Ochrony Parku "Sady Żoliborskie".

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt dotyczący 5 spotkań o tematyce określonej powyżej:
lektorzy, organizatorzy i prowadzący - 1500 zł / spotkanie
prezentacje multimedialne, wypożyczenie sprzętu, pozwolenia na wyświetlenie filmów - 5000,00
promocja i oznakowanie projektu - 2500,00
Razem 15000 zł

Całkowity koszt projektu: 15 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Karty weryfikacji

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.