48 - Cyfrowy senior

29.12.2016 15:24 W trakcie realizacji
awatar Tamara M
autor projektu

Stan realizacji projektu

W ramach projektu w Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerska 12a została uruchomiona pracownia komputerowa. Można z niej bezpłatnie skorzystać w wyznaczonych godzinach (szczegóły na plakacie).

W pracowni odbywają się również zajęcia komputerowe na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym dla seniorów. Od 16 sierpnia rusza rekrutacja na jesienną edycję kursu (wrzesień-grudzień). Zapisy u p. Agnieszki Wesołowskiej pod numerem tel. 607 825 475 lub mailem: a.wesolowska@um.warszawa.pl

Więcej informacji o projekcie na stronie http://www.cps.srodmiescie.warszawa.pl/projekty/projekty-na-rzecz-seniorow/5248-2/.

Oddane głosy

136
Realizowany przez: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście
Aktualizacja: 14.08.2018 15:25

Projekt zakłada uruchomienie nowoczesnej pracowni komputerowej, w której będą odbywały się zajęcia komputerowe skierowane do mieszkańców dzielnicy Śródmieście, a w szczególności do osób starszych. Założeniem jest prowadzenie zajęć ogólnych oraz specjalistycznych, a także stworzenie miejsca w którym seniorzy będą mieli dostęp do komputerów oraz Internetu.

Kategoria projektu

  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna

Koszt całkowity projektu

147 550,00 zł

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny, Stare Miasto


Lokalizacja projektu

ul. Świętojerska, pl. Krasińskich, ul. Andersa

Istotne informacje o lokalizacji

W rejonie tych ulic zlokalizowana jest placówka Centrum Pomocy Społecznej, w której może być zlokalizowana pracownia komputerowa.

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Pracownia komputerowa czynna będzie 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku – w godzinach 10.30 – 16.30, w okresie styczeń – grudzień. Takie godziny umożliwią korzystanie przez różne grupy.
Codziennie udostępnione będą komputery do swobodnego korzystania, pod opieką osoby do tego zatrudnionej – minimum 3 godziny dziennie. W pozostałych godzinach prowadzone będą zajęcia – warsztaty komputerowe o różnej tematyce – od podstaw obsługi, poprzez zajęcia specjalistyczne.
Udział w zajęciach będzie bezpłatny. W zajęciach będzie mógł brać każdy chętny, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prowadzone będą zapisy na zajęcia.
Przygotowany zostanie regulamin działania pracowni komputerowej.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada uruchomienie nowoczesnej pracowni komputerowej, w której będą się odbywały bezpłatne zajęcia komputerowe, dla mieszkańców dzielnicy Śródmieście, w szczególności osób starszych.
W ramach projektu prowadzone będą:
- warsztaty komputerowe z podstaw obsługi – dla początkujących i dla zaawansowanych, każda grupa warsztatowa 40 godzin zajęć (2 razy w tygodniu po 2 godziny) – łącznie 8 grup w ciągu roku,
- zajęcia specjalistyczne m.in. z grafiki, projektowania oraz inne wybrane przez seniorów, którzy będą korzystać z pracowni - każdy z warsztatów 40 godzin – łącznie 4 grupy w ciągu roku,
- zajęcia językowe – 4 grupy po 2 godziny w tygodniu, każda trwająca 3 miesięce, prowadzone przez lektora.
Na poszczególne zajęcia obowiązywać będą zapisy.
W pozostałym czasie pracownia będzie ogólnodostępna, gdzie pod kierunkiem zatrudnionego instruktora, każdy zainteresowany będzie mógł skorzystać z komputera z dostępem do internetu.
Pracownia wyposażona zostanie w sprzęt komputerowy (8 stanowisk), wyposażony w najnowsze oprogramowanie oraz w oprogramowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych m.in. do grafiki, projektowania, dzięki czemu seniorzy będą mogli rozwijać swoje umiejętności i przechodzić na wyższy poziom wtajemniczenia komputerowego. Zostanie również wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny do nauki języków obcych. Takie oprogramowanie umożliwia zastosowanie różnorodnych metod nauczania – ćwiczenia słuchowe, konwersacje czy naukę poprawnej wymowy.
Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w jak najszerszym zakresie, tak aby każdy zainteresowany mógł z niego skorzystać. Informacje rozpowszechniane będą przy współpracy ze śródmiejskimi instytucjami, organizacjami pozarządowymi wspierającymi seniorów, poprzez plakaty i ulotki oraz poprzez portale społecznościowe i strony internetowe.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt odpowiada na potrzebę stworzenia ogólnodostępnej, bezpłatnej pracowni komputerowej, zgłaszanej przez seniorów. Coraz więcej osób starszych chce korzystać z nowoczesnych technologii, mieć możliwość korzystania z pojawiających się ułatwień życia codziennego. Wykluczenie cyfrowe jest szczególnie widoczne w tej grupie wiekowej, co wpływa na konieczność ułatwiania im w dostępie do nowoczesnych technologii. Dodatkowo część osób poznała już podstawy i bardzo chce dalej zagłębiać się w nowe programy i rozwiązania.
Bardzo ważne aby nauczyć seniorów bezpiecznie korzystać z komputerów, tak aby nie wyrządzili sobie krzywdy mając podstawowe umiejętności.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. jednostka centralna ze zintegrowanym wzmacniaczem stereo, 1 zestaw 10 000,00 zł 10 000,00 zł
moduł cyfrowej regulacji siły głosu,
moduł DSP,
program Mentor PC2 do sterowania z komputera,
Recorder – oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z Trenerem Wymowy,
słuchawki z mikrofonem BL-888,
dwa głośniki,
2. Komputery stacjonarne z monitorem (z kamerą), klawiaturą i myszką - 6 x 3 450,00 zł całkowity koszt: 20 700,00 zł
3. Laptop dla administratora - 3 300,00 zł
4. Microsoft Office 7 x 1 000,00 zł całkowity koszt: 7 000,00 zł
5. Oprogramowanie do zajęć specjalistycznych 7 x 1 000,00 zł, całkowity koszt: 7 000,00 zł
6. Oprogramowanie do znauki języków (angielski i niemiecki) + słowniki 7 x 450,00 zł, całkowity koszt: 3 150,00 zł
7. Zakup projektora krótkoogniskowego 3 000,00 zł
8. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 3 400,00 zł
9. Artykuły eksploatacyjne + materiały biurowe 3 000,00 zł
10. Wynagrodzenie prowadzących zajęcia specjalistyczne 480 godzina x 100,00 zł, całkowity koszt: 48 000,00 zł
11. Wynagrodzenie opiekuna pracowni 1000 godzina x 35,00 zł, całkowity koszt: 35 000,00 zł
12. Promocja projetu 4 000,00 zł
Suma: 147 550,00 zł

Całkowity koszt projektu: 147 550,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty eksploatacyjne pomieszczenia w którym znajdować się będzie pracownia – ok. 400 zł miesięcznie
Koszt osoby zatrudnionej do prowadzenia pracowni – ok. 1000 zł miesięcznie


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 16 800,00 zł

Karty weryfikacji

Modyfikacje

  • 08.05.2017 08:46 - Koordynator w dzielnicy Śródmieście - sprawdź zmiany
  • 09.06.2017 13:31 - Koordynator w dzielnicy Śródmieście - sprawdź zmiany


Komentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.