185 - Nowa Południowa Marszałkowska: kontrapas rowerowy, zieleń miejska

15.01.2017 17:43 Niewybrany w głosowaniu
awatar Krzysztof Gubański
autor projektu

Projekt zakłada odnowienie okolic południowego odcinka ul. Marszałkowskiej (ul. Śniadeckich - pl. Konstytucji - pl. Zbawiciela) poprzez wyznaczenie kontrapasa rowerowego, drogi dla rowerów, zmniejszenie prędkości aut i wyznaczenie pasów zieleni. Projekt jest okrojoną wersją miejskiej propozycji przebudowy tego odcinka z 2013 roku, która mimo zapowiedzi nie została zrealizowana.

Oddane głosy

371

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Koszt całkowity projektu

1 100 000,00 zł

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny, Śródmieście Południowe


Lokalizacja projektu

Południowa pierzeja pl. Konstytucji oraz ul. Marszałkowska od pl. Konstytucji do pl. Zbawiciela


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy ogólnodostępnej infrastruktury miejskiej.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada dalsze odnowienie południowej Marszałkowskiej jako lokalnej ulicy handlowo-usługowej dzięki poprawie jakości przestrzeni, zwiększeniu dostępności i zmniejszeniu prędkości przelotowej aut. Przy okazji uzupełnienie brakującego fragmentu rozwijającej się tym rejonie infrastruktury rowerowej. Brak tu bezpiecznych rozwiązań rowerowych, które zapewniłyby ruch w obydwu kierunkach ul. Marszałkowskiej, a także zapewniły bezpieczne połączenie z innymi istniejącymi lub planowanymi drogami rowerowymi.

- wyznaczenie kontrapasa rowerowego na odcinku pl.Konstytucji - pl. Zbawiciela
- wyznaczenie pasów zieleni
- budowa łącznika drogi dla rowerów między ul. Śniadeckich i Koszykową wzdłuż południowej pierzei pl. Konstytucji

[projekt okrojony po weryfikacji, dlatego w kolejnym roku autor planuje składać projekt na odcinek pl. Zbawiciela - pl. Unii Lubelskiej:
- poszerzenie przystanków tramwajowych w okolicy pl. Zbawiciela i pl. Unii Lubelskiej (nowa szerokość umożliwi zamontowanie wiat przystankowych)
- budowa nowego dojścia na przystanek od strony ul. Zoli]

Do projektu załączono szczegółową koncepcję i rysunki techniczne opracowane w 2013 roku, jednak niniejszy projekt jest jego okrojoną wersją i nie przewiduje realizacji projektu w pełnym zakresie.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

1. Marszałkowska na tym odcinku w dokumentach strategicznych i analizach ruchu przewidziana jest jako ulica lokalna, a nie tranzytowa (te funkcje mają pełnić ul. Waryńskiego i Al. Ujazdowskie). Projekt jest zgodny z Warszawską Polityką Mobilności.
2. Pomiary ruchy w tym rejonie pokazują rosnący udział ruchu rowerowego, a w okolicy domykają się kolejne szlaki rowerowe. Rowerzyści, którzy jeżdżą chodnikiem, zostaną skierowani na specjalny pas ruchu.
3. Doświadczenia wielu miast uczą, że zwiększenie atrakcyjności ulic dla pieszych i rowerzystów kosztem ruchu samochodowego ożywia lokalny handel i usługi.
4. Odnowienie pierwszego odcinka ul. Marszałkowskiej stwarza potencjał zgłoszenia kolejnego projektu na dalszy odcinek ulicy w kolejnej edycji BP.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przebudowa sygnalizacji świetlnych: 500 000 zł
Roboty drogowe (korekta geometrii jezdni, przebudowa chodników oraz budowa dróg dla rowerów): 500 000 zł
Dokumentacja projektowa: 100 000 zł
łącznie: 1 100 000 zł

Całkowity koszt projektu: 1 100 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Ew. koszty utrzymania zieleni i odnowy oznakowania poziomego. Koszty takie jednak już są ponoszone, niezależnie od organizacji ruchu.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.