102 - Zatrasie: Remont drogi serwisowej wzdłuż ul. Broniewskiego (cz. 1)

11.01.2017 21:53 Niewybrany w głosowaniu
awatar Wiktor Zając
autor projektu

Projekt dotyczy rewitalizacji części drogi serwisowej wzdłuż budynków przy ul. Broniewskiego od ul. Elbląskiej do budynku przy ul. Broniewskiego 13. Projekt ma na celu wymianę nawierzchni drogi wraz z poszerzeniem do 5 metrów wraz z odwodnieniem.

Oddane głosy

150

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Koszt całkowity projektu

406 500,00 zł

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny, Obszar 2 - Sady Żoliborskie-Zatrasie


Lokalizacja projektu

Broniewskiego 13-21 (Zatrasie) - dz. ew. 1 i 17 z obrębu 7-02-06.

Istotne informacje o lokalizacji

Remont drogi dojazdowej dotyczy odcinka od ul. Elbląskiej do wysokości budynku przy ul. Broniewskiego 13 w pasie rezerwy drogi powiatowej. Obecnie teren jest zaniedbany od ponad połowy stulecia. Znajduje się tam wąska droga z trylinki niespełniająca dzisiejszych standardów i norm budowlanych.Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren który dotyczy przedmiotowy projekt jest terenem publicznym i należy do Zarządu Mienia Skarbu Państwa. Jest to tzw. pas rezerwy znajdujący się między linią tramwajową, a terenem osiedla Zatrasie.

Pełny opis projektu

Projekt dotyczy przebudowy drogi serwisowej będącej jedyną droga łączącą budynki mieszkalne i usługowe (w tym drogi pożarowe do publicznej placówki oświaty, tj. Szkoły Podstawowej Nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18A Obecna droga nie spełnia warunków dla ruchu w obu kierunkach. Nie ma również możliwości bezpiecznego wymijania się pojazdów. Wymiana całej nawierzchni drogi i poszerzenie jej do 5 metrów zapewni całkowicie bezkolizyjny i bezpieczny ruch pojazdów. Nawierzchnia z trylinki zostanie zastąpiona asfaltem. W ramach pierwszej części rewitalizacji tego obszaru zostanie wyremontowany 290 metrowy odcinek drogi, który zostanie zrealizowany wraz z odwodnieniem.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przedmiotowa inwestycja pozwoli na uporządkowanie terenu pasa rezerwy ul. Broniewskiego po 50 latach braku jakiejkolwiek sensownej polityki sprzyjającej poprawie jakości życia mieszkańców pobliskiego osiedla. Przebudowa powyższej drogi zapewni bezpieczeństwo w kwestii przemieszczania się pojazdów osobowych jak również ułatwi to dojazd pojazdom służb miejskich, w tym pogotowia i straży pożarnej.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt sporządzenia projektu przebudowy - 15 000 zł
Przebudowa 290 metrowego odcinka drogi na odcinku od ul. Elbląskiej do Broniewskiego 13
290m x 5m x 270zł =391 500 zł

Całkowity koszt projektu: 406 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty utrzymania drogi (sprzątanie, odśnieżanie, konserwacja)
ca 4000 zł rocznie


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 4 000,00 zł

Karty weryfikacji

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.