Zieleńce na Potockich

1813
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Wawer
Marysin Wawerski Południowy
Autor pomysłu Sławomir Sendzielski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
53 575 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Celem projektu jest zagospodarowanie przyulicznych pasów zieleni wzdłuż ulicy Potockich. W ramach projektu wykonane zostaną nasadzenia drzew, krzewów i bylin zaplanowane przez projektanta. Wytyczone i utwardzone zostaną przejścia przez klomby ułatwiające dojście do sklepu.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wawer
Obszar objęty pomysłem:
Marysin Wawerski Południowy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Skrzyżowania ulic Skrzyneckiego, Potockich i Bronisława Czecha.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Pasy zieleni blisko skrzyżowań ul. Bronisława Czecha, Potockich i Skrzyneckiego.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest zagospodarowanie przyulicznych pasów zieleni wzdłuż ulicy Potockich. W ramach projektu wykonane zostaną nasadzenia drzew, krzewów i bylin zaplanowane przez projektanta. Wytyczone i utwardzone zostaną przejścia przez klomby ułatwiające dojście do sklepu.
Opis projektu
Projekt zakłada rewitalizację łącznie pięciu niewielkich przestrzeni o łącznej powierzchni prawie 350m2. W ramach realizacji powstałoby spójne zagospodarowanie całego obszaru obu stron ulicy Potockich oraz okolicy skrzyżowania ul. Potockich i J.Skrzyneckigo. Zagospodarowanie objęłoby posadzenie 9 drzew tego samego gatunku jaki został posadzony na ul. Potockich w 2007 roku (leszczyna turecka), zadbano by o róże pomarszczone rosnące na rogu ulic, posadzono by nowe krzewy, trawy i kwitnące byliny odporne na warunki miejskiej bylin. Wąski obszar znajdujący się po zachodniej części ul. Potockich podzielony byłby na 3 obszary, powstałby ciągi piesze łączące ulicę z istniejącym chodnikiem prowadzącym m.in. do sklepu. Pas obsadzony byłby kwitnącymi krzewami. Rewitalizacja łączyła by się z likwidacją trawnika czyli zmniejszeniem nakładów na pielęgnację przestrzeni. Wszystkie prace podjęte byłby po opracowaniu projektu przez architekta krajobrazu.
Uzasadnienie realizacji projektu
W okolicy projektowej przestrzeni dziennie przejeżdżają setki kierowców a wzdłuż ulicy przemieszczają się piesi podążający z i na przystanki autobusowe. Obecnie przestrzenie te są zdegradowane i zaniedbane. W 2013 drzewa znajdujące się w jednym z pasów zielni zostały wycięte. Na rogu skrzyżowania posadzono róże pomarszczone, o których od tamtego czasu zapomniano. W pasie zieleni stoi ohydna betonowa ściana, która została by usunięta w ramach rewitalizacji przestrzeni. Uporządkowanie ich spowodowałoby lepszy odbiór przestrzeni przez mieszkańców - pieszych i kierowców oraz zmniejszyło nakłady na utrzymanie zieleni.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Przygotowanie terenu: usunięcie ściany betonowej wraz z utylizacją, wykarczowanie częściowo już usuniętych karpin, usunięcie trawnika, przygotowanie gleby: 4.100,00
Posadzenie 9 drzew - leszczyna turecka w raz z materiałem i pielęgnacją: 10.800,00
Posadzenie krzewów z materiałem i pielęgnacją (120m2) (tawuła szara, tawuła japońska, krzewuszka, ligustr): 12.375,00
Posadzenia bylin/traw z materiałem (5szt./m2) (perowskia, kocimiętka, rozplenica, jeżówka) : 16.300,00
Wytyczenie i zrobienie dojść łączących ulice z chodnikiem: 2.500,00
zabezpieczenie obszarów płotkiem: 6.000,00
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
53 575,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszty utrzymania drzew i krzewów (podlewanie, ściółkowanie, etc.) jest wliczone w kosztorysie założenia zieleńców i obejmuje okres 3 lat na przód.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
1 000,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany