Jeden Człowiek - Dwa Światy

820
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Wawer
Radość
Autor pomysłu Małgorzata Kwaśna
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
17 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • integracja
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Cykl działań (warsztaty, spotkania, wyjazdy) integrujących środowiska osób niepełnosprawnych umysłowo i osób pełnosprawnych. Tematyka warsztatów różnorodna: od kulinarii, różnorodnych form plastycznych, teatralnych po teatr, film, wspólne wyjazdu itp. Wspólne działania umożliwiające osobom niepełnosprawnym włączenie się w nurt życia społecznego. Efekt-integracja i akceptacja, szacunek i tolerancja względem inności drugiego człowieka.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wawer
Obszar objęty pomysłem:
Radość
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wawerskie Centrum Kultury filia Radość ul. Planetowa 36
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Cykl działań (warsztaty, spotkania, wyjazdy) integrujących środowiska osób niepełnosprawnych umysłowo i osób pełnosprawnych. Tematyka warsztatów różnorodna: od kulinarii, różnorodnych form plastycznych, teatralnych po teatr, film, wspólne wyjazdu itp. Wspólne działania umożliwiające osobom niepełnosprawnym włączenie się w nurt życia społecznego. Efekt-integracja i akceptacja, szacunek i tolerancja względem inności drugiego człowieka.
Opis projektu
JEDEN CZŁOWIEK - DWA ŚWIATY to cykl działań (spotkania, warsztaty, wyjazdy) integrujących środowiska osób niepełnosprawnych umysłowo i pełnosprawnych. Realizacja projektu umożliwi osobom żyjącym na marginesie społeczeństwa, wykluczonym, na aktywny udział w życiu kulturalnym i społecznym dzielnicy. Istnieje potrzeba dotarcia do osób , które do tej pory nie korzystały z tego typu wsparcia. Projekt będzie wspierał i aktywizował osoby wykluczone społeczne, ale też uwrażliwiał zdrowe środowisko na "inność", uczył tolerancji i nowych zachowań. Projekt zakłada integrację wyrażoną takim wzajemnym stosunkiem pełno i niepełnosprawnych , w którym respektowane są te same prawa, w których stwarzane są te same dla obu grup identyczne warunki maksymalnego, wszechstronnego rozwoju. Działania integrujące środowiska pozwalają osobom niepełnosprawnym "być sobą " wśród innych. Projekt umożliwi osobom niepełnosprawnym włączenie się w nurt życia społeczno-kulturalnego. Znaczenie ma również fakt, że nie tylko osoby "zdrowe" mogą wiele ofiarować niepełnosprawnym, ale i niepełnosprawni mogą "zdrowych" czymś wzbogacić min. ukształtowaniem w sobie akceptacji i szacunku wobec inności drugiego człowieka, tolerancji względem niego, jego osiągnięć i zamierzeń. Projekt zakłada eliminowanie , zmniejszane lub kompensowanie barier tak, aby każdemu mieszkańcowi bez względu na stan zdrowia umożliwić korzystanie z dóbr publicznych jednocześnie respektując jego prawa i przywileje
W ramach projektu, zostaną zrealizowane :
2 spotkania z psychologiem,
11 warsztatów (plastyczne, kulinarne, dramy),
2 wycieczki autokarowe,
kino i teatr,
koncert
2 spotkania plenerowe
wg harmonogramu:
Styczeń - spotkanie z psychologiem mające na celu "oswojenie" z czekającymi nas działaniami
- warsztaty dramy
- Bal Dwóch Światów
Luty - Serce dla Walentynki - zabawa integracyjna
warsztaty plastyczne
Marzec - Kwiatek dla Ewy - warsztaty kulinarne
Kwiecień - Kwiecień Plecień - wyjazd do kina
spotkanie z psychologiem
Maj - Piękna nasza Polska cała - wycieczka integracyjna
warsztaty dramy
Czerwiec - Powitanie lata - plenerowa impreza integracyjna
warsztaty plastyczne
Wrzesień - Las czeka na Was - wycieczka do Centrum Edukacji Leśnej
Październik - Świat jest teatrem - warsztaty dramy
wyjazd do teatru
Listopad - Symbole Święta Niepodległości - koncert
warsztaty plastyczne
Grudzień - Marsz Zwycięzców - impreza integracyjna kończąca projekt.
warsztaty kulinarne

Uzasadnienie realizacji projektu
W społeczeństie osoby niepełnosprawne traktowane są marginesowo. Mają ograniczony dostęp do uczesnictwa w życiu kulturalnym dzielnicy.Nie integrują się z osobami pełnosprawnymi. Projekt zakłada usunięcie lęku i barier świadomościowych istniejacych w sprawnych członkach społeczeństwa w zetknięciu z odmiennością. Problemy te wynikają często z niewiedzy i niezrozumienia. Projekt zakłada eleminowanie lub kompensowanie barier, tak aby kazdy mieszkaniec bez względu na stan zdrowia mógł korzystać z dóbr publicznych. Nie tylko osoby "zdrowe" mogą wiele ofiarować osobom niepełnosprawnym, ale i niepełnosprawni mogą ich czymś wzbogacić min. ukształtowaniem w sobie szacunku i akceptacji wobec inności drugiego człowieka, tolerancji względem niego, jego osiągnięć i zamierzeń.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Projekt stanowi cykl działań składający się z:
- spotkanie z psychologiem-grupa wsparcia- wynagrodzenie 2 x 300 zł = 600 zł
- warsztaty plastyczne ( prowadzący + materiały 3 x 300 zł = 900 zł
- warsztaty dramy ( prowadzący) 3 x 200 zł = 600 zł
- warsztaty kulinarne (prowadzący+ artykuły ) 3 x 250 zł = 750 zł
- bal karnawałowy ( wodzirej + dekoracja) 1 x 800 zł =1 000 zł
- zabawa walentynkowa (prowadzący + dekoracje) 1 X 500 zł = 500 zł
- wyjazd integracyjny do kina (ok 40 os.) (autokar + bilety) =1 600 zł
- wycieczka jednodniowa (autokar, obiad, usł . turystyczne ) =3 300 zł
- plenerowa impreza integracyjna = 500 zł
- wycieczka do Centrum Edukacji Leśnej (autokar, usł. turystyczne) =2 300 zł
- wyjazd integracyjny do teatru (ok. 40 os,) (autokar + bilety) = 2 500 zł
- koncert z okazji Święta Niepodległości (występ) = 800 zł
- marsz Zwycięzców ( pochodnie, ognisko itp.) = 1 000 zł
- poczęstunek na spotkania z psychologiem i warsztaty 11 x 50 zł = 550 zł
(kawa. herbata, cukier, woda, ciasteczka, naczynia jednorazowe)
___________________________________
OGÓŁEM 17.000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
17 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Dokumenty

Modyfikacje

08.05.2017 10:44
Koordynator w dzielnicy Wawer
30.05.2017 13:54
Koordynator w dzielnicy Wawer
31.05.2017 13:56
Koordynator w dzielnicy Wawer

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany