663 - Zielona Grójecka -– nowe drzewa i krzewy na Starej Ochocie

21.01.2017 20:45 W trakcie realizacji
awatar Grzegorz Walkiewicz
autor projektu

Stan realizacji projektu

Wykonanie projektu nasadzeń zostanie uwzględnione w przetargu ZZW "Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie". Obecnie trwają prace nad przygotowaniem przetargu na koncepcję aranżacji ulicy.

W zakresie koszy projekt realizuje Zarząd Oczyszczania Miasta, który rozesłał zapytania ofertowe. Następnie spośród przesłanych ofert zostanie wyłoniony Wykonawca. Kosze zostaną ustawione do końca III kwartału br.

Oddane głosy

612
Realizowany przez: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy/ Zarząd Oczyszczania Miasta
Aktualizacja: 28.06.2018 10:27

Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Grójeckiej (na odcinku Plac Zawiszy, ul. Kopińska, ul. Banacha), wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

200 000,00 zł

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny, Stara Ochota


Lokalizacja projektu

ulica Grójecka (na odcinku Plac Zawiszy - Grzymały-Sokołowskiego - Banacha)

Istotne informacje o lokalizacji

ulica Grójecka (na odcinku Plac Zawiszy - Grzymały-Sokołowskiego - Banacha), pozostałe odcinki Grójeckiej zostały uwzględnione w obszarach Rakowiec i Szczęśliwice


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności oraz elementów małej architektury wprowadzonych wzdłuż ulicy Grójeckiej będą korzystać wszyscy mieszkańcy.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada:
- wykonanie 2 wariantów koncepcji zagospodarowania zielenią ulicy Grójeckiej (na odcinku Plac Zawiszy, ul. Kopińska, ul. Banacha).
- przedstawienie ww. koncepcji do dyskusji i wyboru mieszkańców w ramach konsultacji społecznych,
-realizacja wybranego przez mieszkańców wariantu nasadzeń drzew, krzewów i lokalizacji ławek.
Należy dobrać gatunki drzew odpowiednie dla obszarów o gęstej zabudowie (preferowane gatunki to: lipa warszawska, platan klonolistny). Krzewy byłyby sadzone samodzielnie lub w grupach np. w formie żywopłotów (preferowane gatunki to: irga błyszcząca, porzeczka alpejska, porzeczka złota, róża pomarszczona, róża rdzawa - są to gatunki, które tolerują zasolenie gleby i okresową suszę, a także tworzą enklawy dla zwierząt). Mogłyby zastąpić donice i słupki ograniczające parkowanie samochodów, a także stanowić samoistną dekorację. Rabaty kwiatowe byłyby urządzone wzdłuż ciągów pieszych, także w miejsce betonowych donic (preferowane gatunki: róża okrywowa The Fairy, irga ‘Dammera Major’).
Dodatkowe elementy małej architektury uczynią przestrzeń Grójeckiej bardziej funkcjonalną. W ramach konsultacji można zaproponować tworzenie parkletów tj. małych przyulicznych miejsc do odpoczynku.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulicy Grójeckiej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Przeprowadzenie konsultacji społecznych umożliwiających stworzenie koncepcji zagospodarowania zielenią ulicy Grójeckiej pozwoli na przeprowadzenie zmian tworzących w tym miejscu przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Zapoczątkowanie procesu urządzania na ulicy Grójeckiej zieleni z prawdziwego zdarzenia podniesie walory estetyczne ulicy oraz poprawi warunki życia mieszkańców.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

W uzgodnieniu z autorem projektu ustalono, poniższy kosztorys:

Środki przewidziane w projekcie wystarczą na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przykładowo: posadzenie 2 drzew, posadzenie 1,7 ara krzewów (w miejscu chodnika) posadzenie 1 ara krzewów w istniejących terenach zieleni , ustawienie parkletu, oznakowanie efektów projektu. Niemniej zakres ten może ulec zmianie w wyniku konsultacji społecznych.

- projekt budowlano wykonawczy – 50 000 zł
- konsultacje społeczne – 40 000 zł
- ustawienie parkletu – 65 000 zł
- posadzenie krzewów w miejscu chodnika – 25 460 zł
- posadzenie krzewów w istniejących terenach zieleni - 8 860 zł
- posadzenie drzew – 1 700 zł
- oznakowanie projektu – 2 000 zł
- kosze na śmieci i ławki – 5 150 zł
- koszt pielęgnacji zieleni oraz eksploatacji elementów małej architektury – 1 830 zł
Koszt projektu razem: 200 000 zł
Kwoty przypisane w projekcie na realizację poszczególnych zadań są ustalone na dzień weryfikacji projektu i mogą ulec zmianie w efekcie przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne z lub w wyniku ustaleń konsultacji społecznych. Możliwie jak największe środki powinny być przeznaczone na nasadzenie zieleni.

Całkowity koszt projektu: 200 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku, konserwacja malej architektury.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 40 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.