494 - Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus

20.01.2017 13:49 W trakcie realizacji
awatar pzinek__
autor projektu
Marcin Górecki
współautor

Stan realizacji projektu

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem projektu stałej organizacji ruchu, które następnie zostanie przekazany do biura Polityki Mobilności i Transportu celem zatwierdzenia. Po otrzymaniu zatwierdzenia projektu, zostanie przygotowany i przeprowadzony przetarg celem wyłonienia Wykonawcy robót związanych z realizacją projektu. Realizacja projektu powinna zakończyć się do końca października br.

Oddane głosy

980
Realizowany przez: Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus
Aktualizacja: 16.03.2018 09:35

Projekt będzie polegał na przywróceniu dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicy Drzymały

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zdrowie

Koszt całkowity projektu

9 000,00 zł

Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny, Ursus Południowy


Lokalizacja projektu

Drzymały


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty realizacji projektu będą zlokalizowane na drogach publicznych, więc będę dostępne dla ogółu mieszkańców.

Pełny opis projektu

Przywrócenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na jednokierunkowej ulicy Drzymały (odcinek Kompanii Kordian - Sosnkowskiego) poprzez dodanie tabliczek (nie dotyczy rowerów) pod odpowiednimi znakami. Wyznaczenie pasa rowerowego nie jest konieczne, gdyż ulica posiada fizyczne ograniczenie prędkości do 30 km/h.Oprócz tabliczek na wlotach powinny się znaleźć fragmenty pasa rowerowego a od strony ulicy gen Sosnkowskiego wyspa kanalizująca ruch.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przywrócenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicy Drzymały skróci dojazd rowerem w niektórych relacjach, w szczególności do/z Parku Czechowickiego, który jest popularnym celem podróży rowerowych.
Projekt jest zgodny ze "Strategią Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne".

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt wyspy kanalizującej 4 000,00 zł.
oznakowanie poziome 2 000,00 zł.
oznakowanie pionowe 500,00 zł.
koszt projektu organizacji ruchu 2 500,00 zł.

Całkowity koszt projektu: 9 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Konserwacja, sprzątanie


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.