501 - Rowerowe połączenie Placu Piłsudskiego z Krakowskim Przedmieściem

20.01.2017 13:58 W trakcie realizacji
awatar pzinek__
autor projektu
Marcin Górecki
współautor

Stan realizacji projektu

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana we własnym zakresie. Następnie, na jej podstawie zostaną zlecone prace budowlane w terenie.

Oddane głosy

93
Realizowany przez: Zarząd Dróg Miejskich
Aktualizacja: 13.08.2018 15:20

Projekt umożliwi przejazd rowerem z placu Piłsudskiego na Krakowskie Przedmieście ulicą gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza i ulicą Ossolińskich. W szerszej perspektywie połączy ulicę Grzybowską i Park Saski z Ulicą Karową i planowaną kładką przez Wisłę.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zdrowie

Koszt całkowity projektu

33 000,00 zł

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny, Stare Miasto


Lokalizacja projektu

ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza, pl. Józefa Piłsudskiego, ul. Ossolińskich


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty realizacji projektu będą zlokalizowane na drogach publicznych, więc będę dostępne dla ogółu mieszkańców.

Pełny opis projektu

Na projekt składa się:
1. umożliwienie wjazdu rowerem na Krakowskie Przedmieście z ulicy gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza poprzez dodanie tabliczki T-22 pod znakiem "zakazu wjazdu",
2. przejazd rowerowy przez ulicę Plac Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z M. Tokarzewskiego-Karaszewicza; mógłby być zlokalizowany po północnej lub południowej stronie przejścia dla pieszych,
3. umożliwienie wjazdu rowerem w ulicę Ossolińskich od strony zachodniej (z przedłużenia ulicy Wierzbowej) poprzez zmianę oznakowania poziomego jak i pionowego oraz skorygowanie geometrii wyspy na skrzyżowaniu,
4. umożliwienie wjazdu rowerem w ulicę Ossolińskich od strony wschodniej z Krakowskiego Przedmieścia poprzez dodanie tabliczki T-22 pod znakiem "zakazu wjazdu" i pod znakiem "droga jednokierunkowa"

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt połączy rowerowo Plac Piłsudskiego, Krakowskie Przedmieście i ulicę Karową. Obecnie nie ma możliwości przejazdu bez zsiadania z roweru. Na ulicę Ossolińskiech będzie można wjechać rowerem z obu stron - od strony Krakowskiego Przedmieścia, a także jadąc od ulicy Wierzbowej

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

umożliwianie wjazdu na Krakowskie Przedmieście z ulicy gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza - 5 tys.
umożliwianie przejazdu przez ulicę plac Piłsudskiego na przedłużeniu gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza - 10 tys zł
umożliwianie wjazdu z Krakowskiego Przedmieście w ulicę Ossolińskich - 5 tys.
Umożliwienie wjazdu w Ossolińskich na skrzyżowaniu z Plac Piłsudskiego. – 10 tys.
Dokumentacja projektowa: 3 tys.

Całkowity koszt projektu: 33 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Konserwacja, sprzątanie


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.