418 - Zielona przystań w Powsinie

19.01.2017 23:59 W trakcie realizacji
awatar Tomasz Kuszłejko SMMW
autor projektu

Stan realizacji projektu

W pierwszej kolejności zostanie wybrana firma, która przygotuje dokumentację projektową. Po uzgodnieniu projekt u i odebraniu zatwierdzonej dokumentacji zostanie przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy prac w terenie. Zakończenie realizacji zaplanowano na listopad 2018 r.

Obecnie trwa procedura przetargoa wyboru wykonawcy projektu.

Oddane głosy

203
Realizowany przez: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów
Aktualizacja: 04.09.2018 09:56

Celem projektu jest założenie parku na terenie działki 23/ 2 obrębu 10680 przy ul. Łukasza Drewny, będącej własnością m. st. Warszawy. W planie zagospodarowania terenu przewidziana jest właśnie zieleń.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

77 300,00 zł

Dzielnica

Wilanów


Charakter projektu

Lokalny, Obszar II


Lokalizacja projektu

Drewny


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren otwarty bez ograniczeń

Pełny opis projektu

Celem projektu jest założenie parku na terenie działki 23/ 2 obrębu 10680 przy ul. Łukasza Drewny, będącej własnością m. st. Warszawy. W planie zagospodarowania terenu przewidziana jest właśnie zieleń. Projekt zakłada wykonanie zejścia ze ścieżki rowerowej na teren parku, wykonanie ok. 200 mb alejek parkowych oraz umiejscowienie 6 ławek oraz koszy na śmieci. Dodatkowo proponuję wykonanie tablicy informacyjnej, dotyczącej zasad korzystania z parku. W części północnej wskazanego terenu proponuję posadzenie 15 drzew. Projekt zakłada realizację projektu wykorzystanie przez mieszkańców części - ok 6 tys m kw przedmiotowej działki położonej bliżej ul. Łukasza Drewny, z pominięciem fragmentu działki, nad którą przechodzi linia energetyczna.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jest to realizacja celów zakładanych w miejscowym planie zagospodarowania. Projekt wychodzi na przeciw potrzebom mieszkańców w zakresie miejsc do rekreacji i wypoczynku, jest elementem integrującym oraz ma walory środowiskowe. Park może stać się w przyszłości miejscem imprez organizowanych przez Dzielnicę oraz lokalną społeczność.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Alejka parkowa żwirowa - 18000 zł
zejście na teren parku z drogi rowerowej - 5000 zł
6 ławek z montażem - 9600 zł
6 koszy na śmieci z montażem - 4200 zł
15 drzew z pielęgnacją - 22500 zł
wyczyszczenie terenu z zbędnych elementów (suche krzaki itp) - 3000 zł
wykonanie projektu - 15000 zł

Całkowity koszt projektu: 77 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

sprzątanie, pielęgnacja zieleni, konserwacja małej architektury


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Karty weryfikacji

Modyfikacje

  • 05.05.2017 10:12 - Wydział Ochrony Środowiska_Wilanów - sprawdź zmiany
  • 08.05.2017 15:29 - Wydział Ochrony Środowiska_Wilanów - sprawdź zmiany


Komentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.