124 - Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego

21.03.2017 09:45 W trakcie realizacji
awatar autor_5877966818374
autor projektu

Stan realizacji projektu

Realizacja została połączona z innym projektem z budżetu partycypacyjnego - "Szpaler ozdobnych drzew na Szymanowskiego". W celu jak najlepszego zaprojektowania przestrzeni skweru w pierwszej kolejności zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, m.in. warsztaty z projektantami czy plenerowe punkty konsultacyjne. Szczegóły przebiegu konsultacji można znaleźć tutaj. Na podstawie wyników konsultacji został opracowany projekt aranżacji skweru. 17 maja o godz. 18:00 w Centrum Wielokulturowym odbyło się spotkanie, na którym projektanci przedstawili aranżację zieleni, małej architektury i chodników na Skwerze Szymanowskiego (realizacja w 2018 r. w ramach bp), a także zaprezentowali koncepcję zmian dla otoczenia skweru (realizacja w przyszłości). W dalszej kolejności zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac w terenie. Zakończono proces konsultacji społecznych, obecnie firma projektowa opracowuje dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji skweru, projekt uwzględnia założenia projektu z budżetu partycypacyjnego, wyniki konsultacji społecznych (potrzeby i oczekiwania mieszkańców) oraz przebudowę „Pawilonu społecznego”.

Oddane głosy

589
Realizowany przez: Zarząd Praskich Terenów Publicznych
Aktualizacja: 29.06.2018 09:49

Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego od ul. Namysłowskiej do ul. Dąbrowszczaków. Wymiana chodnika wzdłuż skweru i jej bocznymi chodnikami, uporządkowanie krzewów, nasadzenie krzewów, rabaty, ławki.

Kategoria projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

265 900,00 zł

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny, Obszar I - Nowa Praga z Pelcowizną


Lokalizacja projektu

Skwer ul. Szymanowskiego

Istotne informacje o lokalizacji

Między ulicami ul. Namysłowska a ul. DąbrowszczakówZasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

1.Poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla mieszkańców dzielnicy jak i całego miasta.
2.W zakresie naprawy nawierzchni chodnika
3.Poprawa stanu zieleni miejskiej
4.Wymiana ławek
Wymiana nawierzchni chodnika poprawi bezpieczeństwo przechodniów zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych.

Pełny opis projektu

1.Wymiana nawierzchni chodnika ze zniszczonych płyt chodnikowych na nowe o wymiarze 35/35 wraz z obniżeniem i likwidacją barier w postaci wyniesionych krawężników.
2.Lokalizacja ławek
3.Lokalizacja koszy na śmieci
4.Lokalizacja koszy na psie odchody z podajnikiem worków biodegradowalnych.
5.Gospodarka szata roślinną w postaci krzewów zielonych.
6.Wykonanie dwóch rabat

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Skwer Szymanowskiego nie był remontowany od kilkudziesięciu lat. Mieszkańcy ul. Szymanowskiego i jej przyległych ulic mają daleko do Parku Praskiego. Dla osób niepełnosprawnych jest zbyt trudno przejść do placu Hallera. Niepełnosprawni ruchowo nie mają gdzie usiąść na świeżym powietrzu. Brak miejsca na odpoczynek dla Matek z dziećmi.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1.chodnik wzdłuż skweru środkowa, część od ul. Namysłowskiej do ul . Dąbrowszczaków, boczne chodniki przy skwerze 200.000,00
2.ławki duże wygodne 22 szt . 22x 1500 = 33.000,00
3.kosze na śmieci 10 szt. 10x 800= 8.000,00
4.kosze na psie odchody 3 szt.3x800=2.400,00
5.Rabaty 2 szt. 5.000,00
6.Krzewy zielone cały rok szt.6 6.500,00
7. projekt zagospodarowania terenu 10.000,00
8. tabliczka informacyjna o projekcie 1.000,00

Całkowity koszt projektu: 265 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty eksploatacji - cykliczne sprzątanie koszy, uzupełnianie worków, konserwacja zieleni i małej architektury, sprzątanie
5.000 zł.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Karty weryfikacji

Modyfikacje

 • 17.01.2017 12:47 - Koordynator w dzielnicy Praga-Północ - sprawdź zmiany
 • 27.01.2017 12:17 - Koordynator w dzielnicy Praga-Północ - sprawdź zmiany
 • 31.01.2017 09:58 - Koordynator w dzielnicy Praga-Północ - sprawdź zmiany
 • 16.03.2017 12:43 - Koordynator w dzielnicy Praga-Północ - sprawdź zmiany
 • 17.03.2017 09:24 - Koordynator w dzielnicy Praga-Północ - sprawdź zmiany
 • 28.03.2017 13:10 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych - sprawdź zmiany
 • 30.05.2017 11:20 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych - sprawdź zmiany


Komentarze (4)

 • KubaRawski  17.01.2017 17:00
  Super:) Widzę, że się spóźniłem, bo jestem w trakcie pisania takiego samego projektu:) Ale szczerze popieram!
  • Soraski24  19.01.2017 04:04
   Widać jest to potrzebne, bo rozpisywałem dokładnie to samo ;) Pozostaje trzymać kciuki za ten projekt.
  • KubaRawski  19.01.2017 07:51
   To prawda. Ja osobiście proponowałbym tylko rozszerzenie projektu, bo wydaje mi się, że 10 ławek to trochę mało (teraz jest ok. 26). A też z obliczeń wyszło mi, że chodnika jest trochę więcej. Napisałem o tym maila do autora, mam nadzieję, że się przyda. Ja piszę jeszcze projekt zakładający utworzenie szpaleru drzew ozdobnych w osi ulicy.
 • RingoDiungo  08.02.2017 13:31
  Bardzo dobry pomysł!!! Będę głosował :)

Zaloguj się, aby komentować.