Dziecko i sztuka

1095
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Ochota
Rakowiec
Autor pomysłu Katarzyna Kuźniarska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
25 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Udział dzieci i dorosłych w przedstawieniach teatralnych, koncertach muzycznych, warsztatach artystycznych na terenie przedszkola (4x w miesiącu). Cel - rozwijanie aktywności artystycznej poprzez kształcenie umiejętności jej odbioru. Umożliwienie dzieciom i dorosłym przeżyć artystycznych, organizowanie zabaw inscenizowanych. Tworzenie w przedszkolu dzieciom i dorosłym warunków do kreowania aktywności muzycznej, plastycznej oraz tanecznej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ochota
Obszar objęty pomysłem:
Rakowiec
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Korotyńskiego 3
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Udział dzieci i dorosłych w przedstawieniach teatralnych, koncertach muzycznych, warsztatach artystycznych na terenie przedszkola (4x w miesiącu). Cel - rozwijanie aktywności artystycznej poprzez kształcenie umiejętności jej odbioru. Umożliwienie dzieciom i dorosłym przeżyć artystycznych, organizowanie zabaw inscenizowanych. Tworzenie w przedszkolu dzieciom i dorosłym warunków do kreowania aktywności muzycznej, plastycznej oraz tanecznej.
Opis projektu
Projekt opiera się na aktywnym uczestnictwie dzieci i dorosłych w rozwijaniu zainteresowania twórczością artystyczną dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych. Prezentuje on kreatywną rolę przedszkola i podejmowane w nim działania pobudzające fantazję i wyobraźnię dziecka.
Organizacja spektakli teatralnych, koncertów muzycznych, zajęć plastycznych, różnych form związanych z literaturą dla dzieci odbywać się będzie min. 4 razy w miesiącu na terenie przedszkola. Spotkania - dni otwarte w przedszkolu realizowane będą przez profesjonalnych aktorów, muzyków, plastyków oraz nauczycieli przedszkola.
1 raz w tygodniu - dziecko wraz z rodzicem ma możliwość pobytu w przedszkolu, wspólnej zabawie, zapoznaniu się z zasadami funkcjonowania przedszkola i znaczeniu wychowania przedszkolnego dla dziecka.Uczestnictwo w projekcie Dziecko i sztuka wspierać będzie relacje dziecko - rodzic - przedszkole w atmosferze zabawy skierowanej na sztukę. Dla rodzica - uczestniczenie w projekcie stanie się znakomitą okazją do rozwijania obserwacyjnych i refleksyjnych możliwości, które będą niezbędne w realizowaniu roli wychowawczej. Dla dzieci stanowić będzie przestrzeń do twórczej zabawy, rozwijania zdolności i przezywania radości.
Adresatem - odbiorcami projektu będą dzieci i rodzice.
Realizacja projektu wspomagać będzie rozwój i wczesną edukację dzieci, zapewni warunki do rozwoju potencjalnych możliwości dziecka. Umożliwi rodzicom dzieci niebędących przedszkolakami poznawanie otoczenia społecznego, edukacyjnego i kulturalnego.
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt zapewni warunki do rozwoju potencjalnych możliwości dzieci nieuczęszczających do przedszkola, w zakresie wrażliwości artystycznej, aktywności twórczej i rozwoju społecznego.
Sztuka - dźwiękiem obrazem, słowem, gestem wprowadza w świat fantazji i zabawy. Zachęca rodziców do przygotowania dzieci do podjęcia edukacji przedszkolnej.
Uczestnictwo dzieci i ich rodziców w projekcie będzie jednym ze sposobów poznawania otaczającej rzeczywistości i kształtowania właściwych postaw.
Przedszkole - to miejsce, gdzie organizuje się dzieciom - nie tylko przedszkolakom warunki do spontanicznej zabawy i wprowadza się w świat wartości estetycznych.
Projekt Dziecko i sztuka - dzięki budżetowi partycypacyjnemu realizowany jest od 2015 r. - "wpisał się" w lokalne- środowiskowe wydarzenie edukacyjne w placówce oświatowej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
zakup przedstawień teatralnych, koncertów, innych działań artystycznych - 24 000 zł
- materiały promocyjne ( plakaty , ulotki z repertuarem, zaproszenia, ) - 1000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
25 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

27.01.2017 11:44
Koordynator w dzielnicy Ochota
13.03.2017 09:37
Autor projektu
16.03.2017 11:06
Autor projektu
20.03.2017 10:01
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany