686 - Nowe drzewa i krzewy w pasie drogowym ulic Wioślarska, Solec oraz Kruczkowskiego

21.01.2017 21:36 W trakcie realizacji
awatar patryk84b
autor projektu

Stan realizacji projektu

Wyłoniono Wykonawce, który dostarczy i nasadzi krzewy w terminie do 30 września br. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy nasadzeń drzew został unieważniony. Ponowne ogłoszenie przetargu nastapi w lipcu br.

Oddane głosy

549
Realizowany przez: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
Aktualizacja: 20.08.2018 09:57

Wykonanie nowych nasadzeń drzew oraz krzewów w pasach drogowych ulic: Solec, Wioślarska oraz Kruczkowskiego.

Kategoria projektu

 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna

Koszt całkowity projektu

156 565,00 zł

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny, Przywiśle


Lokalizacja projektu

Węzeł Trasy Łazienkowskiej i Wisłostrady, ul. Wioślarska, ul. Solec, ul. Kruczkowskiego.



Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ulic ogólnodostępnych.

Pełny opis projektu

Nowe nasadzenia drzew oraz krzewów wzdłuż Kruczkowskiego, Solec i w pasie drogowym Wioślarskiej.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nowe nasadzenia poprawią estetykę miejsc, zmniejszą hałas oraz uciążliwość ruchu kołowego.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- 42 szt. drzew (przygotowanie terenu, materiał roślinny z posadzeniem i opalikowaniem) – 35.700,00 zł
- Pielęgnacja drzew – 7 650,00 zł
- 760 m2 krzewów (przygotowanie terenu, materiał roślinny z posadzeniem) 89.580,00 zł

W przypadku pasa środkowego ulicy Solec należy doliczyć koszt wywozu gruzu i zanieczyszczeń znajdujących się pod warstwą gleby. Koszt wywozu – 10.600,00 zł

Pielęgnacja roczna krzewów 9500,00 zł

Oznakowanie projektu: 3625 zł (naklejki, tablice strzałki dla oznaczenia nasadzeń na środkowych pasach)

Koszt projektu: 156 565 zł


Całkowity koszt projektu: 156 565,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja/rok: 17 150 zł


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 17 150,00 zł

Modyfikacje



Komentarze (1)

 • robertuzw  03.03.2017 10:05
  Projekt bardzo ciekawy i bardzo bym chciał doczekać kiedyś takiej realizacji, ale proszę uszczegółowić co Pan ma na myśli jeśli chodzi o to:
  2. budowa ramp umożliwiających przejazd osób na wózkach, rodziców z wózkami dziecięcymi i na rowerze przy schodach w rejonie Pomnika Sapera nad Wisłę oraz przy Torwarze pomiędzy przystankiem pod Trasą Łazienkowską na Wisłostradzie a pętlą przy Torwarze (autobusu 171).
  Najlepiej podając jakieś przykłady podobnych realizacji. Bo jeśli ma to być coś w rodzaju ramp wykonanych przy przebudowie przejścia podziemnego w okolicach ul. Grodzkiej, to obawiam się że:
  a. koszty są niedoszacowane i
  b. zadania tego ze względu na stopień skomplikowania (przygotowania projektu, uzyskania odpowiednich decyzji) nie da się wykonać w warunkach polskich w ciągu 1 roku.

Zaloguj się, aby komentować.