938 - Bezpieczne przejście dla pieszych przez Modzelewskiego

22.01.2017 21:47 W trakcie realizacji
awatar Robert Buciak
autor projektu

Stan realizacji projektu

Wybrany wykonawca opracował dokumentacje projektowo-kosztorysową, która została złożona do Wydziału Inwestycji i pozytywnie zaopiniowana w maju br. Po odebraniu dokumentacji, podjęto kolejne prace mające na celu realizacje projektu. W lipcu złożono projekt organizacji ruchu do zatwierdzenia do organu zarządzającego ruchem.

Oddane głosy

587
Realizowany przez: Wydział Inwestycji i Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów
Aktualizacja: 16.08.2018 15:34

Przejście dla pieszych przez Modzelewskiego między budynkami 35 i 58 jest bardzo niebezpieczne. Przechodzących pieszych nie widać, gdyż wychodzą zza zaparkowanych przy samym przejściu samochodów. Ten stan rzeczy jest niebezpieczny i niezgodny z prawem. Konieczna jest poprawa widoczności pieszych. Projekt polega na zamianie niezgodnych z prawem miejsc parkingowych na trawniki.

Kategoria projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

15 000,00 zł

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny, rejon 6


Lokalizacja projektu

przejście przez Modzelewskiego między budynkami 35 i 58

Istotne informacje o lokalizacji

przejście przez Modzelewskiego między budynkami 35 i 58Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy ulic publicznych, które są dostępne dla wszystkich.

Pełny opis projektu

Projekt polega na poprawie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przez Modzelewskiego między budynkami o numerach 35 i 58. W ramach projektu zostaną rozebrane miejsca parkingowe, które znajdują się mniej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych. Ich istnienie jest niezgodne z prawem, bo zagrażają bezpieczeństwu pieszych. Te miejsca zostaną zastąpione trawnikami. Aby kierowcy nie wjeżdżali na trawniki i chodniki przy przejściu dla pieszych projekt zakłada postawienie ogrodzeń i słupków.

W załącznikach znajdują się zdjęcie stanu obecnego i rysunek, który pokazuje, jak będzie wyglądać proponowana zmiana.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt poprawi bezpieczeństwo pieszych poprzez poprawę ich widoczności przy przechodzeniu przez jezdnie oraz zwiększy powierzchnię biologicznie czynną przez założenie trawników.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Rozbiórka miejsc postojowych, budowa krawężników, uzupełnienie gruntu i założenie trawników - 8.500,00 zł
3. Postawienie ogrodzenia trawników i słupków przeszkodowych - 5.000,00zł
6. Projekt organizacji ruchu = 1500 zł

Całkowity koszt projektu: 15 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszenie oraz grabienie trawnika.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 30,00 zł

Modyfikacje

 • 24.04.2017 13:56 - Wydziału Inwestycji i Infrastruktury_Mokotów - sprawdź zmiany


Komentarze (4)

 • Jan_Wisniewski  24.01.2017 19:27
  Omawiane miejsca parkingowe wystarczy oznakować D-18, wówczas będą zgodne z literą prawa i intencją ustawodawcy potwierdzoną licznymi interpretacjami. Zaparkowane auta nie ograniczają widoczności pieszych, stojących przed przejściem dla pieszych, dla kierowców jadących na południe.
  • robert.buciak  25.01.2017 09:02 Autor projektu
   Dziękuję za komentarz.
   Art. 49 ust. 1 pkt. 2) prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 128) mówi wprost, że na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu, a taką jest ul. Modzelewskiego, parkowanie jest zabronione zarówno przed, jak i za przejściem dla pieszych, w odległości do 10 metrów.
  • Jan_Wisniewski  25.01.2017 21:22
   Szanowny Panie Robercie. Dziękuję za odpowiedź.

   Z Art. 5 ust 1. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 128) jasno wynika, że parkowanie na oznakowanych miejscach parkingowych, wyznaczonych w odległości mniejszej niż 10m od przejścia dla pieszych jest zgodne z prawem. Wydaje się zasadne zwrócenie się do ZDM o opinię w sprawie tej istniejącej zatoki parkingowej i dopiero w przypadku negatywnej opinii procedowanie jej skrócenia. W przypadku pozytywnej opinii koszt projektu ulegnie znacznemu zmniejszeniu.
  • robert.buciak  25.01.2017 22:47 Autor projektu
   Szanowny Panie Janie. Dziękuje za komentarz i z przykrością muszę napisać, że myli się Pan.

   Art. 3 ust. 1 prawa o ruchu drogowym mówi, że uczestnicy ruchu zobowiązani są unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa. Parkowanie mniej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu jest stwarzaniem zagrożenia dla bezpieczeństwa. Art. 3 stoi ponad Art. 5. Dlatego takie parkowanie jest nielegalne. Gdyby było legalne, to nie zlikwidowano by przejścia dla pieszych przez Szturmową.

Zaloguj się, aby komentować.