182 - Ławeczki dla osób niepełnosprawnych

15.01.2017 10:34 Zrealizowano
awatar Roman Krakowski
autor projektu

Stan realizacji projektu

W ramach projektu zamontowano 3 ławki dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości ruchowej. Każda ławka posiada dodatkowe podłokietniki umożliwiające podparcie się z obu strona, dzięki czemu łatwiej jest wstać. Ławki i dodatkowe kosze pojawiły się przy al. Wojska Polskiego oraz na skwerze Niegolewskiego.

Pierwotnie, pomysł zgłoszony do budżetu partycypacyjnego zakładał zakup ławek o wyższej wysokości siedziska, jednak na etapie realizacji Pełnomocnik Prezydenta ds. dostępności negatywnie zaopiniował taki projekt ze względu na niezgodność parametrów z Zarządzeniem nr 1682/2017 w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji.

Oddane głosy

334
Realizowany przez: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
Aktualizacja: 05.10.2018 10:05

Ławeczki dla osób z niepełnosprawnością podwyższone dla łatwiejszego korzystania. Siedzisko na wysokości pół stojącej z oparciem. Przy ławeczkach pojemnik na śmieci uniemożliwiający dostęp dla ptaków i zwierząt.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna

Koszt całkowity projektu

25 000,00 zł

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny, Obszar 1 - Żoliborz Centralny


Lokalizacja projektu

Projekt zlokalizowany jest na obszarze Żoliborza Centralnego, 3 ławki zostaną ustawione w rejonach ulic Wojska Polskiego przy Cytadeli, Wojska Polskiego przy Popiełuszki (parking za marketem) oraz w Parku Żeromskiego.

Istotne informacje o lokalizacji

Możliwość ustawienia ławek w różnych miejscach obszaru, szczególnie parki skwery aleje.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Dostępność całą dobę.

Pełny opis projektu

Ławeczki dla osób z niepełnosprawnością podwyższone dla łatwiejszego korzystania. Siedzisko na wysokości pół stojącej z oparciem.
Możliwość przewijania niemowląt.
Przy ławeczkach pojemnik na śmieci uniemożliwiający dostęp dla ptaków i zwierząt.
Możliwość ustawienia ławek w różnych miejscach obszaru, szczególnie parki skwery aleje.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt został opracowany na podstawie wniosków i propozycji zgłaszanych przez mieszkańców na walnych zgromadzeniach Stowarzyszenia „Żoliborz Demokratyczny”

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.
Wykonanie projektu oraz oznaczenie projektu w terenie.

Całkowity koszt projektu: 25 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Konserwacja i ewentualne naprawy.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 500,00 zł

Karty weryfikacji

Modyfikacje

  • 10.04.2017 09:03 - Wydział Ochrony Środowiska_Żoliborz_1 - sprawdź zmiany
  • 10.04.2017 12:01 - Wydział Ochrony Środowiska_Żoliborz_1 - sprawdź zmiany
  • 30.05.2017 15:38 - Wydział Ochrony Środowiska_Żoliborz_1 - sprawdź zmiany


Komentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.