2075 - 50 drzew dla Białołęki

23.01.2017 22:12 W trakcie realizacji
awatar Michał Salamon
autor projektu

Stan realizacji projektu

Przetarg na wykonanie nasadzeń drzew ogłoszony w styczniu został unieważniony. Przygotowanie nowego zamówienia w trakcie. Planowany termin ponownego zmówienia na zakup i posadzenie drzew - lipiec 2018 r. Nasadzenia powinny się zakończyć w listopadzie br.

Oddane głosy

1627
Realizowany przez: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
Aktualizacja: 20.08.2018 09:32

Projekt zakłada posadzenie 50 drzew na terenie dzielnicy. Projekt zakłada zarówno uzupełnienie istniejących szpalerów drzew, jak i nasadzenia w nowych miejscach, w pasie drogowym ulic Myśliborskiej i Mehoffera.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

71 070,00 zł

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny, obszar 1


Lokalizacja projektu

Ulica Myśliborska na działkach ew. 2, 3/1 z obrębu 4-03-04, działce ew. 4/2 z obrębu 4-03-03, działkach ew. nr 4,45,54 z obrębu 4-03-21, działce ew. nr 58 z obrębu 4-03-05.
Ulica Mehoffera na działkach ew. nr 50/2, 53/8, 53/7, 48/1 z obrębu 4-01-22, działkach ew. nr 13/1, 17/1 z obrębu 4-03-04.

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt jest ogólnodostępny, drzewa zostaną zlokalizowane tylko na ogólnodostępnych terenach miejskich.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest ogólnodostępny, drzewa zostaną zlokalizowane tylko na ogólnodostępnych terenach miejskich

Pełny opis projektu

Projekt zakłada posadzenie 50 drzew na terenie Białołęki o odpowiednim standardzie tj.:
- obwód drzewa 16 – 18 cm,
- odpowiednio przygotowane podłoże do warunków odpowiednich dla rozwoju korzeni drzew (wymiana gleby), - nasadzenie powinno obejmować: 4 paliki zbite w skrzynkę na dwóch wysokościach, wiązanie taśmą szerokości min. 3 cm, zabezpieczenie przed psami i podkaszarkami plastikową siatką (dół przy palikach), wykonanie misy o średnicy min. 1 m, wymulczowanej warstwą minimum 5 cm (5-10 cm) przekompostowanej kory z wałem ułatwiającym podlewanie w pierwszym roku po posadzeniu dookoła misy;
- pielęgnacja uwzględniająca regularne podlewanie z użyciem rozwiązania nie gorszego niż worki Treegator,
- glebę w sąsiedztwie drzew należy w tym czasie chronić przed zasoleniem, zagęszczeniem i przekopywananiem na skutek remontów,
- zimą drzewa powinny być zabezpieczane osłonkami przed solą pośniegową.
Drzewa zostaną oznaczone tabliczkami z nazwą gatunku oraz datą posadzenia.
Gatunki powinny być dostosowane do panujących warunków, tj. odporne m.in. na zanieczyszczenia i zasolenie. Odpowiednie gatunki określają Standardy Kształtowania Zieleni Warszawy.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Drzewa upiększą naszą dzielnicę i będą chronić przed kurzem i hałasem, oczyszczą powietrze, dadzą dom wielu ptakom i owadom oraz będą pozytywnie oddziaływać na mieszkańców.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys obejmuje:
- nasadzenie drzew 50 sztuk: 50 sztuk x 850 PLN/sztukę = 42 500 PLN
- montaż mat ochronnych na zimę: 50sztuk x 350 PLN/sztukę = 17 500 PLN
- oznakowanie nasadzonych drzewek słupkami z logo budżetu partycypacyjnego - 15 szt. x 738 PLN/ sztukę = 11 070 PLN
Razem: 71 070,00 PLN

Całkowity koszt projektu: 71 070,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty związane z trzyletnią pielęgnacją posadzonych drzew:
50 szt. x 180 PLN/sztukę = 9 000,00 PLN


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 9 000,00 zł

Modyfikacje

  • 03.02.2017 09:43 - Koordynator w dzielnicy Białołęka - sprawdź zmiany
  • 12.04.2017 11:40 - Wydział Konserwacji i Środowiska_Bia - sprawdź zmiany
  • 01.06.2017 11:13 - Koordynator w dzielnicy Białołęka - sprawdź zmiany


Komentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.