Jaśniej na ulicy Baśniowej

1163
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Ochota
Szczęśliwice
Autor pomysłu Bożena Bazańska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
98 000 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ulicy Baśniowej i mieszkańców korzystających z ciągu komunikacyjnego wzdłuż ulicy. Zakłada on wymianę obecnych latarni ulicznych na nowe energooszczędne, które oświetlą nie tylko ulicę, ale także chodnik po obu jej stronach.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ochota
Obszar objęty pomysłem:
Szczęśliwice
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulica Baśniowa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt dotyczy ulicy i chodnika znajdującego się po obu stronach ulicy Baśniowej. Rejon ten jest ważnym ciągiem komunikacyjnym łączącym ulicę Grójecką z obszarem Szczęśliwice. Korzystają z niego mieszkańcy budynków sąsiadujących z ulicą Baśniową oraz mieszkańcy budynków przylegających do ulic: Białobrzeskiej , Rokossowskiej, Dorotowskiej i Częstochowskiej.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ulicy Baśniowej i mieszkańców korzystających z ciągu komunikacyjnego wzdłuż ulicy. Zakłada on wymianę obecnych latarni ulicznych na nowe energooszczędne, które oświetlą nie tylko ulicę, ale także chodnik po obu jej stronach.
Opis projektu
Projekt zakłada wymianę obecnych, starych latarni na ulicy Baśniowej, na odcinku od ulicy Grójeckiej do ulicy Dorotowskiej i instalację 8 energooszczędnych latarni ulicznych, architektonicznie dopasowanych do charakteru okolicznej zabudowy. W całości nowe latarnie należy rozmieścić po 4 po obu stronach ulicy Baśniowej. Latarnie powinny posiadać dodatkowe wysięgniki, które umożliwiłyby oświetlenie także chodnika przy budynkach. Lampy (punkty świetlne) zamontowane na wysięgnikach powinny być zacienione od góry tak, aby całe światło skierować w dół i doświetlić maksymalnie chodnik, a nie budynki . Łącznie będzie zainstalowanych 16 punktów świetlnych. Latarnie rozmieszczone w odstępach standardowych. Projekt obejmuje również przygotowanie infrastruktury technicznej, w tym projekt wykonawczy. Po demontażu istniejących słupów należy sprawdzić ich stan techniczny pod względem wytrzymałości konstrukcji. Wyeksploatowane urządzenia zostaną utylizowane a spełniające warunki bezpieczeństwa i funkcjonalności wykorzystane do oświetlenia innych, np. rzadziej uczęszczanych miejsc.
Uzasadnienie realizacji projektu
Obecne, stare latarnie nie spełniają swojej funkcji. Skierowane są wyłącznie na ulicę i nie obejmują swoim zasięgiem chodnika, który od ulicy oddzielony jest parkingiem i trawnikiem. Przy ulicy rosną wysokie, mocno rozgałęzione drzewa, które dodatkowo zasłaniają światło latarni. Brak dobrego oświetlenia ulicy naraża użytkowników drogi na niebezpieczeństwo potrąceń, a przechodniów na upadki i zaczepki "natrętnych spacerowiczów". Zaciemnienie sprzyja licznym uszkodzeniom i włamaniom do zaparkowanych samochodów. Baśniowa jest często uczęszczaną ulicą, to tzw. skrót do przystanków komunikacyjnych. Oświetlenie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu szczególnie starszych osób poruszających się po zmroku ulicą Baśniową. Wpłynie tez znacząco na eliminacje negatywnych zjawisk.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt budowy oświetlenia ulicznego z dwoma oprawami i podwójnymi wysięgnikami:
8 szt.(słupy oświetleniowe) x 10 000 zł. = 80 000 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej : 18 000 zł.
RAZEM KOSZT: 98 000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
98 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Oprawy LED o mocy max 36 W szt.16
czas oświetlenia na dobę 1 oprawy - 10 godzin x 0,036 kW = 0,36 kWh
zużycie energii 16 opraw na dobę - 16 x 0,36 kWh = 5,76 kWh
koszt oświetlenia 16 opraw /doba - 5,76 kWh x 0,63 zł = 3,63 zł
roczny koszt zużytej energii elektrycznej do oświetlenia dwóch ciągów pieszych przy ulicy Baśniowej i ulicy Baśniowej 365 dni x 3,63 zł = 1 324,95 zł
Całkowity koszt w zaokrągleniu do pełnych zł: 1325,00 zł
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
1 325,00 zł

Modyfikacje

15.03.2017 16:39
Autor projektu
16.03.2017 15:00
Autor projektu
13.04.2017 11:41
Koordynator w dzielnicy Ochota
13.04.2017 12:37
Koordynator w dzielnicy Ochota
31.05.2017 10:55
Koordynator w dzielnicy Ochota

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany