650 - Progi hamujące na ul. Mozaikowej na odcinku od ul. Panny Wodnej do ul. Przewodowej

21.01.2017 19:53 W trakcie realizacji
awatar Anna Witka
autor projektu

Stan realizacji projektu

Trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy (przygotowanie i przeprowadzenie procedury, sporządzenie i podpisanie umowy), który opracuje dokumentację projektową. Przystąpienie do prac budowlanych będzie możliwe po zatwierdzeniu projektu przez Inżyniera Ruchu. Zakończenie realizacji oszacowano na listopad 2018 r.

Oddane głosy

157
Realizowany przez: Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Wawer
Aktualizacja: 07.03.2018 14:04

Celem projektu jest wykonanie progów hamujących na ul. Mozaikowej na odcinku od ul. Panny Wodnej do ul. Przewodowej. Efektem powyższego przedsięwzięcia ma być zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ul. Mozaikowej na wskazanym odcinku, w szczególności młodzieży szkolnej przekraczającej tą ulicę.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi

Koszt całkowity projektu

50 000,00 zł

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny, Radość


Lokalizacja projektu

ul. Mozaikowa na odcinku od ul. Panny Wodnej do ul. Przewodowej

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Całkowita ogólnodostępność - progi mają być wybudowane na drodze ogólnodostępnej.

Pełny opis projektu

Proponuję wykonanie progów hamujących na wskazanym odcinku na wzór progów hamujących na ul. Mrówczej. Wówczas nawet jeśli nastąpi kiedyś w przyszłości zmiana tras komunikacji miejskiej to progi te nie będą dla niej utrudnieniem. Dopuszczam by eksperci z dziedziny infrastruktury drogowej, na etapie realizacji mojego projektu, zaproponowali i wykonali inne, lepsze w danej sytuacji rodzaje progów hamujących niż te przeze mnie wskazane.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W godzinach szczytu porannego i popołudniowego w dni powszednie panuje na wskazanym odcinku ul. Mozaikowej bardzo duże natężenie ruchu kołowego, większość pojazdów nie przestrzega ograniczeń prędkości. Powyższa sytuacja stanowi zagrożenie dla:
1) Młodzieży, która idąc lub wracając ze szkoły na ul. Bajkowej przekracza ulicę Mozaikową by włączyć się do ścieżki rowerowej.
2) Mieszkańców ulic prostopadłych do ul. Mozaikowej, którzy chcą włączyć się do ruchu kołowego na wskazanym odcinku ul. Mozaikowej.
3) Wszystkich pieszych przekraczających ul. Mozaikową na wskazanym odcinku.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wykonanie projektu i uzgodnień,
Oznakowanie pionowe (zakup i montaż),
Progi hamujące 4 komplety po 2 szt. - 8 szt. (zakup i montaż),
Koszt wyniesie około 30.000 zł
W przypadku braku akceptacji projektu stałej organizacji ruchu przez ZTM lub Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy koszt zastosowania przy zastosowaniu azyli (poszerzeni jezdni) dla pieszych i aktywnych PEO koszt wyniesie 50.000 zł

Całkowity koszt projektu: 50 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty konserwacji oznakowania poziomego i pionowego około 1000 zł rocznie


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Karty weryfikacji

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.