1789 - Rewitalizacja zieleni ulicy Zwycięzców

23.01.2017 19:37 W trakcie realizacji
awatar Krzysztof Rytel
autor projektu

Stan realizacji projektu

Dokumentacja przetargowa w celu wyłonienia Wykonawcy w przygotowaniu.

Oddane głosy

669
Realizowany przez: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
Aktualizacja: 19.04.2018 13:12

Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami, poszerzanie zieleńców, wygrodzenie ich i obsadzenie bylinami.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

178 240,00 zł

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny, Saska Kępa


Lokalizacja projektu

ul. Zwycięzców

Istotne informacje o lokalizacji

odcinek od Francuskiej do Wału Miedzeszyńskiego

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty ogólnodostępne, dostępne dla wszystkich, o każdej porze.

Pełny opis projektu

W ramach projektu zostaną zmodernizowane misy istniejących drzew a pasy zieleni niskiej (trawniki) poszerzone, ogrodzone i obsadzone bylinami, krzewami lub pnączami ( w miejscach gdzie będzie to możliwe bez kolizji z systemami korzeniowymi istniejących drzew). Zastosowane zostaną pilotażowo najnowocześniejsze metody, niestosowane dotąd
w Warszawie, gwarantujące właściwe warunki dla życia drzew.

Zamiast dotychczasowej ziemi wokół drzew zastosowane zostaną podłoża strukturalne, które są mieszanką kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są one przepuszczalne dla wody, powietrza i korzeni drzew, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni. Misy zostaną wykorowane i wygrodzone płotkami zabezpieczającymi przed samochodami, w miejscach gdzie nie będzie kolizji z systemami korzeniowymi drzew.

Wytyczne do modernizacja istniejących mis i nowych nasadzeń w załączniku. Powierzchnie mis muszą wynosić min. 4 m2. Obrzeża, w miejscach gdzie będzie to technologicznie możliwe, muszą być wykonywane w taki sposób, aby woda spływająca od strony fasad budynków wpływała do misy (górna krawędź obrzeża 5 mm poniżej nawierzchni chodnika).

W ramach projektu, w miejscach gdzie będzie to technologicznie możliwe, misy zostaną wyposażone w dreny umożliwiające ich zasilanie wodą z nawozami mineralnymi - w porach najbardziej suchych (ok. 10 razy w ciągu roku). Dreny muszą być wykonane z tworzyw innych niż PVC.

Zakres projektu:
A. Stron północna:
1) odcinek Francuska - Katowicka: rewitalizacja 7 drzew dużych oraz 5 młodych drzew
oraz wygrodzenie płotkami typu ZOM przedmiotowych mis.
2) odcinek Katowicka - przejście dla pieszych przy liceum: rewitalizacja 5 drzew dużych, poszerzenie zieleńca o 4 m, wygrodzenie i obsadzenie bylinami.
B. Strona południowa:
3) odcinek Francuska - Zakopiańska: rewitalizacja 2 drzew dużych oraz wygrodzenie płotkami typu ZOM przedmiotowych mis.
4) odcinek Zakopiańska - parking przy ul. Zwycięzców 4: tylko obsadzenie zieleńców bylinami (bez wygradzania)
5) odcinek przed bud. Zwycięzców 4: poszerzenie zieleńca o 1 m (na długości poszerzenia chodnika), wygrodzenie i obsadzenie całego zieleńca.

Uwaga: zamiast bylin mogą być też sadzone krzewy lub pnącza.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu ochronę istniejących drzew w ulicy i zapewnienie im właściwych warunków. A dodatkowo wdrożenie nowoczesnych i skutecznych metod ochrony drzew w warunkach śródmiejskich - z wyższej półki, dotąd w Warszawie niestosowanych.

Według specjalistów (patrz: http://bit.ly/204JFIp ), aby zachować drzewa w centrum miasta konieczna jest wymiana gleby pod drzewami na tzw. podłoże strukturalne, złożone z kruszyw o różnym uziarnieniu. Pozwala ono rozwijać się korzeniom, a jednocześnie dobrze przenosi obciążenie chodników. Istniejące misy o wymiarach mniejszych niż 4 m2 muszą zostać powiększone. Aby zapobiec wjeżdżaniu samochodów niektóre misy muszą one zostać wygrodzone niskimi barierkami.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt (budowlano-wykonawczy oraz organizacji ruchu) - 13 000 zł
Modernizacja istniejących mis 19 drzew – 92 540 zł
Wygrodzenie terenów zieleni – 19 400 zł
Posadzenie krzewów – 45 290 zł
1 roczna pielęgnacja drzew – 760 zł
1 roczna pielęgnacja krzewów – 4 250 zł
Oznakowanie projektu – 3 000 zł

Razem -178 240 zł


Całkowity koszt projektu: 178 240,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

roczna pielęgnacja drzew – 760 zł
roczna pielęgnacja krzewów – 4 250 zł


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 5 010,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.