Projekty ogólnomiejskie na 2021r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • kultura
60 700 zł
Zgłoszony
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
1 200 000 zł
Zgłoszony
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
2 632 500 zł
Zgłoszony
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
46 780 zł
Zgłoszony
 • edukacja
7 000 zł
Zgłoszony