Projekty ogólnomiejskie na 2020r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • kultura
90 000 zł
Wycofany przez autora
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
4 986 681 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
99 550 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
1 150 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
46 300 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja/drogi
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
450 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
50 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja/drogi
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
3 268 650 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • aktywność fizyczna
25 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • komunikacja/drogi
 • kultura
100 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • przedstawienie taneczne
97 200 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • pomoc społeczna
70 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
120 100 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
6 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
45 500 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
 • pomoc społeczna
16 900 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • Patriotyzm
77 000 zł
Niewybrany w głosowaniu