Projekty ogólnomiejskie na 2020r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • ochrona środowiska
2 509 250 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
148 204 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
4 986 681 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
2 550 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
24 701 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
12 350 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
293 700 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
290 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
123 504 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
750 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
4 900 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
2 888 600 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
2 502 400 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
4 890 000 zł
Wycofany przez autora
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
50 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
800 000 zł
Wycofany przez autora
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
810 175 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
387 550 zł
Niewybrany w głosowaniu