Projekty ogólnomiejskie na 2020r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • pomoc społeczna
2 100 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja/drogi
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
170 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
4 986 681 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
800 000 zł
Wycofany przez autora
 • komunikacja/drogi
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
198 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • pomoc społeczna
77 400 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • pomoc społeczna
 • opieka zdrowotna
4 900 000 zł
Wycofany przez autora
 • edukacja
 • kultura
 • pomoc społeczna
70 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • pomoc społeczna
7 800 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • pomoc społeczna
 • zdrowie
 • prawidłowy rozwój
180 000 zł
Oceniony negatywnie
 • pomoc społeczna
70 700 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • pomoc społeczna
16 900 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • pomoc społeczna
52 228 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
3 979 800 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • pomoc społeczna
12 000 zł
Wycofany przez autora
 • edukacja
 • komunikacja/drogi
 • kultura
1 177 200 zł
Oceniony negatywnie