Projekty ogólnomiejskie na 2020r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • przestrzeń publiczna
272 278 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • sport
300 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja/drogi
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
170 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
4 986 681 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
2 550 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
110 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
46 300 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
45 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
450 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
4 900 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • bezpieczeństwo
525 000 zł
Oceniony negatywnie