Projekty ogólnomiejskie na 2020r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • przestrzeń publiczna
 • sport
300 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja/drogi
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
170 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
4 986 681 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • sport
39 800 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • sport
 • zdrowie
44 100 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • sport
164 840 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • sport
23 800 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • sport
152 800 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
50 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja/drogi
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
3 268 650 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
198 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
1 700 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
17 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
4 986 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
200 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • pomoc społeczna
16 900 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • transport publiczny
100 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja/drogi
 • sport
800 000 zł
Oceniony negatywnie