Projekty ogólnomiejskie na 2020r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • komunikacja/drogi
 • zdrowie
2 300 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • sport
 • zdrowie
44 100 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • pomoc społeczna
 • zdrowie
 • prawidłowy rozwój
180 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • zdrowie publiczne
12 500 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski