Projekty ogólnomiejskie na 2020r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
148 204 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
2 550 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
2 888 600 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
1 850 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
50 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
810 175 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
1 700 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
3 000 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
2 853 520 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
380 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
669 245 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • zieleń miejska
36 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
369 880 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
994 300 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
3 979 800 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
1 231 500 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
386 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
293 000 zł
Niewybrany w głosowaniu