Strefa użytkownika

Projekty ogólnomiejskie na 2021r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
2 000 000 zł
Trwa ocena
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
200 000 zł
Trwa ocena
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
2 250 000 zł
Trwa ocena
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
3 500 000 zł
Trwa ocena
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
300 000 zł
Trwa ocena
  • edukacja
  • kultura
50 000 zł
Trwa ocena
  • edukacja
  • sport
3 300 000 zł
Trwa ocena
  • edukacja
10 000 zł
Trwa ocena
  • edukacja
  • ochrona środowiska
83 000 zł
Trwa ocena
  • edukacja
  • kultura
35 000 zł
Trwa ocena
  • edukacja
  • ochrona środowiska
43 500 zł
Trwa ocena
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
95 300 zł
Trwa ocena