Projekty dzielnicowe na 2021r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
150 000 zł
Trwa ocena
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
575 000 zł
Trwa ocena
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
20 000 zł
Trwa ocena
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
15 000 zł
Trwa ocena
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
400 000 zł
Trwa ocena
 • edukacja
 • kultura
 • Integracja
100 000 zł
Trwa ocena
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
90 000 zł
Trwa ocena
 • przestrzeń publiczna
 • sport
45 000 zł
Trwa ocena
 • przestrzeń publiczna
 • zdrowie
330 000 zł
Trwa ocena
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
100 000 zł
Trwa ocena
 • edukacja
 • kultura
80 000 zł
Trwa ocena
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
675 000 zł
Trwa ocena