Strefa użytkownika

Projekty dzielnicowe na 2021r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status

01

16
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
230 000 zł
Trwa ocena
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
990 000 zł
Trwa ocena
 • przestrzeń publiczna
990 000 zł
Trwa ocena
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • kultura
990 000 zł
Trwa ocena
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
140 000 zł
Trwa ocena
 • przestrzeń publiczna
 • sport
650 000 zł
Trwa ocena
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
 • poprawa bezpieczeństwa
490 000 zł
Trwa ocena
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
600 000 zł
Trwa ocena
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
120 000 zł
Trwa ocena