Strefa użytkownika

Przeglądaj projekty na 2021r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
282 400 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
24 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
282 500 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
82 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
100 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
236 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
130 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
280 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
282 579 zł
Oceniony negatywnie
 • sport
 • zieleń miejska
96 300 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zdrowie
47 300 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
282 500 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
282 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • sport
12 450 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
150 000 zł
Oceniony negatywnie
 • sport
100 000 zł
Oceniony negatywnie
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
96 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
4 400 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
100 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • kultura
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
270 836 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
20 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski