Projekty dzielnicowe na 2021r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
65 000 zł
Trwa ocena
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
286 000 zł
Trwa ocena
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zdrowie
330 000 zł
Trwa ocena
 • edukacja
 • kultura
48 000 zł
Trwa ocena
 • kultura
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
487 000 zł
Trwa ocena
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
20 000 zł
Trwa ocena
 • przestrzeń publiczna
 • sport
566 500 zł
Trwa ocena
 • edukacja
28 500 zł
Trwa ocena