Projekty dzielnicowe na 2021r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
334 500 zł
Trwa ocena
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • integracja mieszkańców
40 000 zł
Trwa ocena
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
400 000 zł
Trwa ocena
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
100 000 zł
Trwa ocena
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
30 000 zł
Trwa ocena
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • kultura
5 000 zł
Trwa ocena
 • komunikacja publiczna i drogi
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
50 000 zł
Trwa ocena
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
8 000 zł
Trwa ocena
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
20 000 zł
Trwa ocena
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
44 500 zł
Trwa ocena