Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Strefa użytkownika

Przeglądaj projekty na 2021r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • komunikacja publiczna i drogi
 • bezpieczeństwo
227 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
890 635 zł
Dopuszczony do głosowania
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
136 955 zł
Dopuszczony do głosowania
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
70 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
81 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
128 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • sport
 • profilaktyka prozdrowotna
8 880 zł
Dopuszczony do głosowania
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
27 900 zł
Dopuszczony do głosowania
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
82 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
550 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
237 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
58 250 zł
Dopuszczony do głosowania
 • edukacja
 • kultura
 • sport
1 050 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • przestrzeń publiczna
 • sport
425 000 zł
Dopuszczony do głosowania