Strefa użytkownika

Przeglądaj projekty na 2021r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • zdrowie i rekreacja
64 680 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
4 500 zł
Dopuszczony do głosowania
 • pomoc społeczna
423 600 zł
Dopuszczony do głosowania
 • bezpieczeństwo pieszych
24 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
12 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
120 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
1 700 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
92 000 zł
Oceniony negatywnie