Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Strefa użytkownika

Przeglądaj projekty na 2021r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
22 085 zł
Dopuszczony do głosowania
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
404 900 zł
Dopuszczony do głosowania
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
98 100 zł
Dopuszczony do głosowania
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
1 509 200 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
1 340 504 zł
Dopuszczony do głosowania
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
2 000 000 zł
Wycofany przez autora
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
457 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
50 400 zł
Dopuszczony do głosowania
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
1 137 500 zł
Dopuszczony do głosowania
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
1 625 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
90 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • edukacja
 • kultura
60 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
1 095 300 zł
Dopuszczony do głosowania
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
1 621 800 zł
Dopuszczony do głosowania
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
90 100 zł
Oceniony negatywnie
 • sport
1 981 900 zł
Dopuszczony do głosowania
 • przestrzeń publiczna
 • infrastruktura
350 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • sport
1 600 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • sport
500 000 zł
Wycofany przez autora
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
150 000 zł
Oceniony negatywnie