Projekty ogólnomiejskie na 2020r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • kultura
90 000 zł
Wycofany przez autora
 • ochrona środowiska
2 509 250 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
272 278 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja/drogi
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
170 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
148 204 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
4 986 681 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
293 700 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
110 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • kultura
1 150 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
290 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja/drogi
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
450 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
4 300 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
800 000 zł
Wycofany przez autora
 • komunikacja/drogi
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
3 268 650 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
810 175 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
387 550 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
1 165 656 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
198 000 zł
Oceniony negatywnie