Strefa użytkownika

Przeglądaj projekty na 2021r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • kultura
75 500 zł
Dopuszczony do głosowania
 • ochrona środowiska
96 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • przestrzeń publiczna
1 200 000 zł
Oceniony negatywnie
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
1 770 000 zł
Oceniony negatywnie
 • sport
30 000 zł
Oceniony negatywnie
 • sport
40 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
1 334 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
3 637 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
14 350 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
50 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
2 750 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
647 956 zł
Dopuszczony do głosowania
 • edukacja
 • ochrona środowiska
270 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • edukacja
 • kultura
87 500 zł
Dopuszczony do głosowania
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
280 400 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
43 500 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
138 300 zł
Dopuszczony do głosowania